Aktivering av användarnamn för studerande

För att kunna använda IT-tjänsterna vid Helsingfors universitet måste du först aktivera ditt användarnamn.

Nätverktyget Aktivering av användarnamn är avsett för studerande vid Helsingfors universitet som inte ännu har ett användarnamn till universitetets datasystem eller vars användarnamn har gått ut. 

För att aktivera ett användarnamn på nätet krävs nätbankskoder, ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett elektroniskt ID-kort och en läsarenhet!

I samband med aktiveringen samtycker du till användarreglerna för Helsingfors universitets datasystem.

 

  Aktivera ditt användarnamn innan dina studier börjar!

  Aktivera ditt användarnamn på www.helsinki.fi/atk/aktivoilupa. Användarnamnet kan användas cirka en timme efter aktiveringen.

  Anvisning för verktyget för aktivering av användarnamn

  Du kan aktivera användarnamnet själv om

  • du har fått ett e-postmeddelande där du uppmanas att aktivera ditt användarnamn
  • du har ett finländskt personnummer
  • du har nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort som utfärdats av polisen
  • du vill registrera dig som närvarande och inleda dina studier
  Du kan avsluta tjänsten genom att välja ”Logga ut från tjänsten”. I så fall avbryts aktiveringen och inget användarnamn skapas för dig. Du kan återuppta aktiveringen senare.

  När du har aktiverat ditt användarnamn

  Ändra det tillfälliga lösenord som du fick i en separat tjänst: www.helsinki.fi/salasana 

  Observera att ditt användarnamn förblir detsamma under hela din tid vid universitetet, även om du byter namn.

  Mer information och närmare uppgifter om aktivering finns på fliken Detaljerade instruktioner
   

  Kontrollera dina uppgifter före aktiveringen

  Om det finns ett fel i dina uppgifter (t.ex. om ditt namn är felaktigt), klicka på ”Logga ut från tjänsten” för att avbryta aktiveringen. Kontakta i så fall studievägledningen för att korrigera dina uppgifter.

  Vem är aktiveringstjänsten avsedd för

  Verktyget för aktivering av användarnamn är avsett för studerande som antagits till Helsingfors universitet. Även studerande vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet och studerande från andra universitet som avlägger biämnesstudier vid Helsingfors universitet kan aktivera sina användarnamn med samma verktyg. 

  Du kan själv aktivera användarnamnet när dina uppgifter finns i studeranderegistret och du är registrerad som antingen ”närvarande”, ”antagen” eller ”ej inskriven”. Studeranderegistret skickar dig ett e-postmeddelande när dina uppgifter har förts in i registret. När du loggar in i aktiveringsverktyget kommer tjänsten också att meddela dig om dina uppgifter finns i studeranderegistret. 

  Uppgifterna borde finnas i registret inom cirka en vecka efter det att du officiellt har tagit emot din studieplats (eller handlingarna för dem som valts via separat urval har skickats till fakulteten).

  • Om dina närvarouppgifter inte har uppdaterats ska du kontakta den enhet som beviljat studierätten.
  • Om du inte kan aktivera ditt användarnamn på egen hand trots att dina uppgifter finns i registret, vänligen kontakta IT-Helpdesk.
  • I de flesta problem som gäller användarnamnet måste IT-Helpdesk först kunna identifiera den som ringer på ett tillförlitligt sätt. Identifieringen kan t.ex. göras med hjälp av ID Point-tjänsten.

  Studerande som inte kan använda aktiveringstjänsten kan aktivera sitt användarnamn i samband med Welcome Fair-evenemangen som ordnas för nya studerande på hösten och våren eller ansöka om ett användarnamn via IT-Helpdesk genom att fylla i en ansökan om användarnamn. 
   

  Så här aktiverar du ditt användarnamn

  Obs! Aktiveringen går inte att göra i alla mobila webbläsare. Använd i så fall webbläsaren på din dator.

  Gå till nätverktyget Aktivera användarnamn >>
  Bruksanvisning för aktiveringstjänsten: Se separat anvisning för hur du använder verktyget för aktivering av användarnamn

  För aktiveringstjänsten för användarnamn måste du ha:

  • Ett finländskt personnummer
  • Nätbankskoder, ett elektroniskt ID-kort som utfärdats av polisen samt en kortläsare eller ett giltigt mobilcertifikat på din telefon.

  Användarnamnet kan användas cirka en timme efter aktiveringen. Vissa tjänster fungerar dock först från och med nästa dag.

  Det lösenord du får vid aktiveringen är ett startlösenord. Byt startlösenordet första gången du använder tjänsten.

  Går det inte att aktivera användarnamnet på nätet?

  Om du inte lyckas aktivera användarnamnet på egen hand ska du fylla i en ansökan om användarnamn och skicka den till IT-Helpdesk. Du får ett meddelande från IT-Helpdesk till den e-postadress som du angav i ansökan när du kan börja använda användarnamnet. 

  Vid eventuella problem kan du kontakta IT-Helpdesk.

  Viktig information för nya studerande

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp