Studerande vid öppna universitetet

Studerande vid Öppna universitetet beviljas användarnamn till Helsingfors universitet. Universitetets användarnamn används vid inloggning till datorer som används gemensamt eller universitets system, som Moodle (virtuell inlärningsmiljö) eller Sisu (registreringssystem för studieprestationer).

De studerande vid Öppna universitetet som har skaffat användarnamn till universitetet före februari 2017 och som inte har universitetets e-postadress, kan vid behov be om en en e-postadress till universitetet hos Helpdesk.

  • Studerande vid det öppna universitetet aktiverar användarnamnet på nätet med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort
  • eller alternativt med en ansökningsblankett.

  Att observera då du fyller i ansökningsblankett för användarnamn till öppna universitetet:

  • Uppge en extern e-post, eftersom Helpdesk skickar till denna adress information om det nya användarnamnet och instruktioner för hur användarnamnet tas i bruk.
  • Välj som roll ”studier”. Uppge i punkten för kontaktperson den kurs som du ämnar delta i och kursens lärare.
  • Ange i motiveringarna ”Studerande vid öppna universitetet”
  • För studerande vid öppna universitetet skapas användarnamn tidigast en vecka innan studierätten börjar!

   

  Studerande vid Öppna universitetet har inte rätt till nattanvändningsnyckel till studieutrymmen.

  Mer information om tillstånds arrangemangen vid Öppna universitetet från Öppna universitetets hemsida.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp