ID Point

Med hjälp av identifieringstjänsten ID Point kan personalen och studerandena vid universitetet enkelt och säkert använda Helpdesk-tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Besök alltså först ett ID Point-serviceställe och ring sedan till Helpdesk.

Du hittar ID Point på alla campus och på flera distansverksamhetsställen. Besök närmaste ID Point-serviceställe för att identifiera dig. Därefter kan du använda tjänster som kräver identifiering, t.ex. IT-centrets Helpdesk i ärenden som gäller användarkoder.

""

Mera information om ID Point

Hur använder jag ID Point-tjänsten?

I de flesta problem som gäller användarkoden måste Helpdesk först kunna pålitligt identifiera den som ringer. Med hjälp av tjänsten ID Point kan du sköta saken på följande sätt:

 1. Gå till närmaste ID Point-serviceställe
 2. Visa upp din legitimation till ID Point-tjänstemannen
 3. Du får en sifferserie för engångsbruk som gäller i 24 timmar
 4. När du ringer till Helpdesk (02 941 55555), beskriv ditt ärende och uppge sifferserien när man frågar efter den
 5. Efter detta kan du fortsätta att uträtta ditt ärende med Helpdesk på samma sätt som om du visat upp din legitimation för personalen

ID Point-servicestället är en utomstående part som endast sköter identifieringen av personen åt IT-centralen. En person som besöker servicestället identifieras med ett gällande pass, identitetskort för Schengenområdet, finländskt körkort eller EU körkort. Efter identifieringen får du en ID Point-identifikationskod som är avsedd för engångsbruk och gäller i 24 timmar. En kod som gått ut eller som redan använts en gång duger inte för identifiering, utan då ska du besöka ID Point-servicestället en gång till.

Kontrollera ID Point-serviceställena öppettiderna (se detaljerad hjälp flik mera information).
IT-Helpdesk betjänar kunderna enligt sina egna öppettider

Hur kan man använda ID Point-koden?

För närvarande tillhandahåller Helpdesk telefontjänst mot ID Point-kod i följande ärenden:

 1. Byte av bortglömt lösenord (Se först om du kan byta lösenord som självbetjäning)
 2. Ibruktagning av nytt användarnamn
  1. Gäller bara användarnamn som sökts via en kontaktperson inom it-ärenden på blankett, och Helpdesk har skickat dig ett e-postmeddelande med instruktioner för ibruktagning av användarnamnet

 

Identifieringsställena ID Point har öppet enligt sina egna tidtabeller!

 • Det finns ett ID Point-serviceställe i samband med kundbetjäningen på alla bibliotek.
 • Observera att ID Point är öppet endast under kundbetjäningstiderna.

Observera också giltighetstiden för ID Point -identifieringskoden som du fick. Kontrollera alltså också Helpdesks öppettider.

ID Point-serviceställena i huvudstadsregionen

Huvudbiblioteket Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), bibliotekets ID Point -serviceställe.
Verksamhetsstället betjänar både personal och kunder.

Tjänster för studerande i Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), servicestället för studeranderådgivning.
Verksamhetsstället betjänar alla studerande vid Helsingfors universitet.
Av serviceställena för studeranderådgivning är det bara servicestället i Kajsahuset som har ID Point-service.

Campusbiblioteket Terkko Health Hub i Mejlans
Haartmansgatan 4
Våning 2, bibliotekets servicestället

Campusbiblioteket i Gumtäkt
Gustaf Hällströms gata 2
Physicum, våning 2

Campusbiblioteket i Vik
Viksbågen11 A
Infocentret Korona

 

Övriga ID Point-serviceställen

Forskningsstationen i Värriö (på finska)
Ainijärventie 114
Ruuvaoja

Hyytiälä forststation (på finska)
Hyytiäläntie 124
Korkeakoski

Kilpisjärvi Biologiska station
Käsivarrentie 14622
Kilpisjärvi

Lammi biologiska station (på finska)
Pääjärventie 320
16900 Lammi

Ruralia-institutet
Seinäjoki, Kampusranta 9

Tvärminne zoologiska station
J.A. Palméns väg 260
Hangö

Institutionernas egna ID Point-serviceställen

Serviceställena i listan nedan är avsedda för offentligt bruk. I de flesta fall har ärendehanteringen begränsats till institutionens personal. Be din egen institution om mer information.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp