ID Point

ID Point är en identifieringstjänst med vilken alla med anknytning till universitetet kan enkelt och tryggt använda  tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Du kan identifiera dig på alla campus och på flera distansverksamhetsställen.

Du hittar ID Point på alla campus och på flera distansverksamhetsställen. Besök närmaste ID Point-serviceställe för att identifiera dig. Därefter kan du använda tjänster som kräver identifiering, t.ex. IT-centrets Helpdesk i ärenden som gäller användarkoder.

ID Point ja Helpdesk

I de flesta problem som gäller användarkoden måste Helpdesk först kunna pålitligt identifiera den som ringer. Med hjälp av tjänsten ID Point kan du sköta saken på följande sätt:

  1. Gå till närmaste ID Point-serviceställe
  2. Visa upp din legitimation till ID Point-tjänstemannen
  3. Du får en sifferserie för engångsbruk som gäller i 24 timmar
  4. När du ringer till Helpdesk (02 941 55555), beskriv ditt ärende och uppge sifferserien när man frågar efter den
  5. Efter detta kan du fortsätta att uträtta ditt ärende med Helpdesk på samma sätt som om du visat upp din legitimation för personalen

ID Point-servicestället är en utomstående part som endast sköter identifieringen av personen åt IT-centralen. En person som besöker servicestället identifieras med ett gällande pass, identitetskort för Schengenområdet, finländskt körkort eller EU körkort. Efter identifieringen får du en ID Point-identifikationskod som är avsedd för engångsbruk och gäller i 24 timmar. En kod som gått ut eller som redan använts en gång duger inte för identifiering, utan då ska du besöka ID Point-servicestället en gång till.

Kontrollera ID Point-serviceställena öppettiderna: ID Point-servicestället. IT-centralens Helpdesk betjänar kunderna enligt sina egna öppettider.

Hur kan man använda ID Point-koden?

För närvarande tillhandahåller Helpdesk telefontjänst mot ID Point-kod i följande ärenden:

  1. Byte av bortglömt lösenord (Se först om du kan byta lösenord som självbetjäning)
  2. Ibruktagning av nytt användarnamn
    1. Gäller bara användarnamn som sökts via en kontaktperson inom it-ärenden på blankett, och Helpdesk har skickat dig ett e-postmeddelande med instruktioner för ibruktagning av användarnamnet

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp