ID Point

Med hjälp av identifieringstjänsten ID Point kan personalen och studerandena vid universitetet enkelt och säkert använda Helpdesk-tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Besök alltså först ett ID Point-serviceställe och ring sedan till Helpdesk.

Du hittar ID Point på alla campus och på flera distansverksamhetsställen. Besök närmaste ID Point-serviceställe för att identifiera dig. Därefter kan du använda tjänster som kräver identifiering, t.ex. IT-centrets Helpdesk i ärenden som gäller användarkoder.

""

  Hur använder jag ID Point-tjänsten?

  I de flesta problem som gäller användarkoden måste Helpdesk först kunna pålitligt identifiera den som ringer. Med hjälp av tjänsten ID Point kan du sköta saken på följande sätt:

  1. Gå till närmaste ID Point-serviceställe
  2. Visa upp din legitimation till ID Point-tjänstemannen
  3. Du får en sifferserie för engångsbruk som gäller i 24 timmar
  4. När du ringer till Helpdesk (02 941 55555), beskriv ditt ärende och uppge sifferserien när man frågar efter den
  5. Efter detta kan du fortsätta att uträtta ditt ärende med Helpdesk på samma sätt som om du visat upp din legitimation för personalen

  ID Point-servicestället är en utomstående part som endast sköter identifieringen av personen åt IT-centralen. En person som besöker servicestället identifieras med ett gällande pass, identitetskort för Schengenområdet, finländskt körkort eller EU körkort. Efter identifieringen får du en ID Point-identifikationskod som är avsedd för engångsbruk och gäller i 24 timmar. En kod som gått ut eller som redan använts en gång duger inte för identifiering, utan då ska du besöka ID Point-servicestället en gång till.

  Kontrollera ID Point-serviceställena öppettiderna (se detaljerad hjälp flik mera information).
  IT-Helpdesk betjänar kunderna enligt sina egna öppettider

  Hur kan man använda ID Point-koden?

  För närvarande tillhandahåller Helpdesk telefontjänst mot ID Point-kod i följande ärenden:

  1. Byte av bortglömt lösenord (Se först om du kan byta lösenord som självbetjäning)
  2. Ibruktagning av nytt användarnamn
   1. Gäller bara användarnamn som sökts via en kontaktperson inom it-ärenden på blankett, och Helpdesk har skickat dig ett e-postmeddelande med instruktioner för ibruktagning av användarnamnet

   

  Identifieringsställena ID Point har öppet enligt sina egna tidtabeller!

  • Det finns ett ID Point-serviceställe i samband med kundbetjäningen på alla bibliotek.
  • Observera att ID Point är öppet endast under kundbetjäningstiderna.

  Observera också giltighetstiden för ID Point -identifieringskoden som du fick. Kontrollera alltså också Helpdesks öppettider.

  ID Point-serviceställena i huvudstadsregionen

  Huvudbiblioteket Kajsahuset
  Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), bibliotekets ID Point -serviceställe.
  Verksamhetsstället betjänar både personal och kunder.

  Tjänster för studerande i Kajsahuset
  Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), servicestället för studeranderådgivning.
  Verksamhetsstället betjänar alla studerande vid Helsingfors universitet.
  Av serviceställena för studeranderådgivning är det bara servicestället i Kajsahuset som har ID Point-service.

  Campusbiblioteket Terkko Health Hub i Mejlans
  Haartmansgatan 4
  Våning 2, bibliotekets servicestället

  Campusbiblioteket i Gumtäkt
  Gustaf Hällströms gata 2
  Physicum, våning 2

  Campusbiblioteket i Vik
  Viksbågen11 A
  Infocentret Korona

   

  Övriga ID Point-serviceställen

  Forskningsstationen i Värriö (på finska)
  Ainijärventie 114
  Ruuvaoja

  Hyytiälä forststation (på finska)
  Hyytiäläntie 124
  Korkeakoski

  Kilpisjärvi Biologiska station
  Käsivarrentie 14622
  Kilpisjärvi

  Lammi biologiska station (på finska)
  Pääjärventie 320
  16900 Lammi

  Ruralia-institutet
  Seinäjoki, Kampusranta 9

  Tvärminne zoologiska station
  J.A. Palméns väg 260
  Hangö

  Institutionernas egna ID Point-serviceställen

  Serviceställena i listan nedan är avsedda för offentligt bruk. I de flesta fall har ärendehanteringen begränsats till institutionens personal. Be din egen institution om mer information.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp