När du är frånvarande

Ifall du som studerande anmäler dig som frånvarande, eller är på väg på utbyte, eller ifall du som medlem av personalen är på tjänste- eller moderskapsledighet, eller annan motsvarande ledighet, är ditt användartillstånd inte automatiskt i kraft. En längre tillfällig frånvaro leder i vanliga fall till att ditt tillstånd inte längre är i kraft.

  • För studerande är användartillståndet kopplat till närvaroanmälan på universitetet. Frånvaro kan bero på militärtjänstgöring eller annat förhinder.
  • För personalen inverkar tjänsteledighet, inkluderande föräldraledighet, på användartillståndets status.

  Användaren kan inte själv förlänga sitt tillstånd ifall användaren är registrerad som frånvarande studerande eller  som tjänstledig eller inte längre har ett ikraftvarande arbetsförhållande. Ifall du vill förlänga ditt tillstånd bör du förhandla om saken med din förman.

  IT-centralen rekommenderar till enheten att användartillståndet förlängs då frånvarons orsak är utbytetstudier utomlands eller lagenlig ledighet.

  Mer information

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp