Så här användar du Helpdesk sidor

Om du har ett speciellt informationstekniskt problem, löser det sig ofta snabbast genom att följa instruktioner.

I denna sidorna är instruktioner för de vanligaste programmen och tjänsterna samlade. 

Vi önskar också få respons om instruktionssidorna! I nedre kanten av alla instruktionssidorna finns en länk till responsblanketten.

 

  Infobalkar

  Helpdesks instruktioner innehåller informationsbalkar bland den vanliga texten, vilka markerar olika innehåll:

  Info
  Den gröna balken lyfter fram en viktig del eller allmän uppmärksamhet i instruktionen.
  Viktigt
  Den orangefärgade balken uppmärksammar dig på något som är viktigt för instruktionerna.
  Varning
  Rött är en varning. En aviseringsbalk för speciella situationer. Var särskilt uppmärksam på detta!
  Mer information
  Den blå balken visar att mer information / annan information finns tillgänglig någon annanstans (oftast en länk till en annan tjänst).

  Mera instruktioner

  I materialet om Studentens digitalkompetens för informations- och kommunikationsteknik förklaras användningen av universitetets informationstekniska miljö och program noggrannare. Det materialet är dock huvudsakligen inriktat för studenter.

  Om instruktionerna inte är tillräckliga

  Om instruktionerna är oklara eller om du är osäker på något, ta kontakt med vårt stöd-team. Kontaktuppgifter finns i avsnittet “Kontakta oss” (i slutet av varje sida) . IT-center ger anvisningar per telefon, e-post, chatt och ansikte mot ansikte.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp