Så här användar du Helpdesk sidor

Om du har ett speciellt informationstekniskt problem, löser det sig ofta snabbast genom att följa instruktioner.

I denna sidorna är instruktioner för de vanligaste programmen och tjänsterna samlade. 

Vi önskar också få respons om instruktionssidorna! I nedre kanten av alla instruktionssidorna finns en länk till responsblanketten.

Tabs

Detaljerad hjälp

Det finns olika lådor på Helpdesk sidor:

Information

Viktig

Varning

Övrig

Mera instruktioner

I materialet om Studentens digitalkompetens för informations- och kommunikationsteknik förklaras användningen av universitetets informationstekniska miljö och program noggrannare. Det materialet är dock huvudsakligen inriktat för studenter.

Om instruktionerna inte är tillräckliga

Om instruktionerna är oklara eller om du är osäker på något, ta kontakt med vårt stöd-team. Kontaktuppgifter och instruktioner finns på “Kontakt”-sidorna. IT-center ger anvisningar per telefon, e-post, chatt och ansikte mot ansikte.