Till stöd för forskning

Till stöd för forskning

Universitetet har lagringsutrymmen för särskilda behov inom forskning och samarbete, informationsbehandlingsmiljöer, högpresterande datorsystem och lösningskonsultationer. På denna sida hittar du länkar till mer detaljerade instruktioner och presentationer.

Vi rekommenderar att du också bekantar dig med denna tabell, som ger en snabb översikt över vilka tjänster som finns tillgängliga och deras lämplighet för exempelvis konfidentiellt material.

Lagringsutrymmen och delning av filer

Hemkatalogen

Grupplagringsutrymme

OneDrive

Teams

Servrar

Dept-katalog

Datacloud

  • Object storage som hör till HU:s egen servermiljö och använder ett S3-gränssnitt.
  • Lämpar sig för icke-känsligt forskningsmaterial och påminner om kommersiella molntjänster i fråga om funktioner
  • Filer redigeras inte direkt i Datacloud, så den lämpar sig inte som arbetsdisk
  • Kontakt: datacloud@helsinki.fi
     

Virtuella arbetsstationer och beräkningsmiljöer

VDI

WVD

Beräkningskluster

Enkätapplikationer

E-lomake

RedCAP

För behandling av konfidentiell och känslig information

Versionshantering

HU tillhandahåller versionshanteringsmiljön Gitlab (exempelvis för programvaruutvecklingens behov) på adressen version.helsinki.fi

Läs mer om versionshantering

Gästforskare och behörigheter

Instruktioner om bland annat behörigheter för gäster

Obs! En del av HU:s tjänster (till exempel Windows-fjärrskrivbord och Umpio) kräver att Microsoft-licensnivån höjs för användare som inte hör till HU:s ordinarie personal.
 

Lösningskonsultation

IT-centret erbjuder lösningskonsultation för individers och forskargruppers särskilda behov. Lösningskonsultationer är vanligtvis små uppdrag på ca 1–5 arbetsdagar, vars syfte är att ta fram ett lösningsförslag för kunden, enligt vilket man kan gå vidare för att tillgodose ett IT-behov. Typiska teman för lösningskonsultationer är exempelvis marknads- och behovskartläggningar, behov av lagring av forskningsdata, småskaliga datasystem och andra större anskaffningar.

Kontakt via Helpdesk: helpdesk@helsinki.fi

CSC:s tjänster

Den nationella datacentralen CSC erbjuder många typer av beräknings- och lagringslösningar för högskolornas bruk. Tjänsterna är kostnadsfria för forskningsprojekt, men den ansvariga forskaren måste tillhöra en högskola som har rätt att använda tjänsterna.

IDA

Allas

SD Connect & SD Desktop

CSC:s molndatormiljö

CSC:s miljö för högpresterande datorsystem

eDuuni

Självstudiekurs i forskningsdatahantering

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp