Kontakt och kommunikation

Kontakt och kommunikation

E-post

Universitetet använder Office 365-e-post. Du kan använda posten i olika e-postprogram, som ofta märkbart förbättrar e-postens användarvänlighet och effektiviserar användningen. Outlook rekommenderas som e-postprogram för Office 365-post.

  • Läs e-post i webbläsaren på adressen https://www.helsinki.fi/office365
  • Helpdesks instruktioner
    Sidan innehåller allmänna instruktioner för universitetets post. Instruktionerna är huvudsakligen för hur man använder Office 365-posten. Du kan använda posten i olika e-postprogram, som ofta märkbart förbättrar e-postens användarvänlighet och effektiviserar användningen.

Videokommunikation

Universitetet erbjuder olika videokommunikationstjänster. De gör det enkelt att hålla kontakten med partners som är längre bort.


Teams

Teams är en del av Microsofts Office 365-tjänst. Dessa möjliggör närvaroinformation (status), snabbmeddelande- och webbmötesfunktioner samt ljud- och videosamtal. Det finns egna applikationer för olika mobilenheter (bland annat pekplattor och telefoner, du hittar mer information om dem i enhetens egen applikationsbutik).).

Zoom

Zoom är en videokommunikationstjänst som alla vid universitetet kan använda för att skapa mötesrum och delta i realtid med ljud och bild i möten, seminarier och konferenser.
Zoom lämpar sig också för undervisning på distans.

Unitube

Unitube är en tjänst som ger möjlighet att titta, lägga ut och hantera videomaterial.

Support och instruktioner för videokommunikationstjänster

AV-närhjälp tillhandahålls
Universitetet inleder tillsammans med Unigrafia med AV-närstöd en tjänstemodell och ta reda på hurudana stödbehov universitetets studerande och personal har i vardagen.  
Läs mer om AV-närhjälp från Flamma.

Begär stöd
Ring 02941 24240 eller skicka e-post till av-tuki@helsinki.fi (vardagar kl. 8–16)
Små problem får du hjälp med per telefon, större situationer hanteras på plats och ansikte mot ansikte.


Yammer

Yammer är ett gemensamt forum för universitetets studerande och personal. Det är ämnat för grupparbete, delning av information och till exempel informella diskussioner om aktuella universitetsärenden.

Jabber

Förutom de ovannämnda kan man använda Jabber för snabbmeddelanden. Med Jabber kan du ansluta dig till gruppdiskussioner (rum) eller skicka privatmeddelanden till andra som använder Jabber. Jabber lämpar sig som bakgrundstjänst för t.ex. kundservicepersonal vid kontakt mellan kolleger. Med Jabber kan du behändigt kontrollera detaljer med bakgrundsteamet i problemsituationer till exempel medan kundservicesituationen pågår.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp