Lagring och delning av data

Lagring och delning av data

På universitetet finns möjlighet att använda olika nätverksdiskar i det egna arbetet eller i samband med grupparbeten, både på universitetets datorer och på hemdatorer. Utöver hem- och gruppkataloger kan arbetsfiler sparas på den egna datorn eller på externa lagringsmedier. De olika lagringsmedierna har olika egenskaper. Vissa lagringsmedier är avsedda för privat bruk, medan andra lämpar sig för delning av information.  På denna sida finns länkar till närmare instruktioner.

I Studentens digitalkompetens finns mer information om lagring.

Lagring på dator

Om du behöver tillfälligt lagringsutrymme för större filer kan du använda mappen C:\LocalData\användarnamn (Windows 10) på datorns hårddisk. Dessa mappar säkerhetskopieras dock inte, så det lönar sig inte att enbart förlita sig på denna lagringsplats! Det är heller inte möjligt att komma åt dessa mappar från en annan dator.

Lagring i hemkatalogen

Alla vid universitetet har tillgång till HU:s hemkatalog (diskenhet Z på universitetets datorer). Den är den rekommenderade lagringsplatsen på nätet eftersom den är personlig, dvs. att andra användare inte har tillgång till innehållet i katalogen, och eftersom katalogen automatiskt säkerhetskopieras varje natt. Du har tillgång till din hemkatalog var du än befinner dig. Katalogen har 100 gigabyte i diskutrymme.

Observera att katalogen Documents på universitetets Windowsdatorer ligger i underkatalogen My Documents på diskenhet Z och att skrivbordet (Desktop) ligger i underkatalogen Desktop på diskenhet Z.

Fjärranvändning av hemkatalogen

Det är möjligt att skapa en fjärranslutning från din hemdator till din hemkatalog. Du kan hantera filerna och mapparna i katalogen precis som vanligt. Alla ändringar som du gör via fjärranslutningen sparas.

Lagring i en gruppkatalog (grupplagringsutrymme)

IT-tjänsterna erbjuder universitetets enheter och arbetsgrupper möjlighet att lagra och dela gemensamma dokument i ett särskilt grupplagringsutrymme. Det är ett säkert lagringsutrymme som endast kan användas av utsedda personer. Endast servicekoordinatorerna kan skapa grupplagringsutrymmen.

Se dessa instruktioner för att få tillgång till ett nytt grupplagringsutrymme.

Endast servicekoordinatorerna kan skapa grupplagringsutrymmen (i Flamma)

När servicekoordinatorn har skapat ett grupplagringsutrymme får du tillgång till det via din dator.

Lagringsutrymmet Umpio

Molnlagring i OneDrive for Business

USB-minnen och externa hårddiskar

USB-minnen och externa hårddiskar är ett behändigt sätt att lagra data. Kom dock ihåg att säkerhetskopiera filerna och förvara lagringsmediet noggrant. Bland hittegods på universitetet finns varje år hundratals USB-minnen.

Funet FileSender

Funet FileSender är en webbläsarbaserad webbtjänst för delning av stora filer (upp till flera gigabyte). Tjänsten är inte avsedd för varaktig förvaring av filer, utan filerna försvinner från tjänsten efter en viss tid. Det är endast möjligt att skicka en fil åt gången via FileSender. Du kan dock komprimera flera filer till ett zip-paket och skicka paketet.

Till stöd för grupparbete

Med hjälp av ovannämnda tjänster kan du antingen lagra dina arbeten för eget bruk eller dela dem med andra. Om du vill redigera dokument tillsammans med andra, rekommenderar vi att du läser mer om program och tjänster som underlättar grupparbetet. Med hjälp av dessa program kan gruppen göra utkast, kläcka på idéer och dela anteckningar. Till exempel i tjänsten OneDrive kan ett dokument användas av flera användare samtidigt, och de ändringar som användarna gör i dokumentet visas i realtid till de andra.
I Studentens digitalkompetens finns mer information om verktygen för grupparbete.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp