Landningssida

Fjärranvändning av universitetets tjänster

Du kanske någon gång får behov av att använda universitets interna databaser, kataloger eller webbtjänster utanför universitetet (t.ex. din hemkatalog  eller SAP) Då måste du skapa en anslutning till universitetets nätverk. För förbindelsen behöver du en anslutningskanal, en så kallad VPN-anslutning. Universitet erbjuder ett flertal alternativ för hur du kan skapa en anslutning. Det enklaste sättet att få tillgång till vissa, begränsade tjänster är en VPN-portal. För en mera mångsidig användning rekommenderar vi att du installerar ett riktigt VPN-klientprogram. Med ett VPN-klientprogram kan du bl.a. ta fram din hemkatalog så att den syns som nätverksdisk på din hemdator. I personalens datorer är VPN-klientprogrammet Pulse Secure förinstallerat.

Läs också anvisningarna Anslutningar utanför universitetet och Virtuellt skrivbord.

I Studerandes digitalkompetens finns det också information om fjärranvändning av Helsingfors universitets tjänster.

Pulse Secure

I personalens bärbara datorer har VPN-klientprogrammet Pulse Secure förinstallerats.

Virtuell arbetsstation

Helsingfors universitet använder en virtuell arbetsstation (VDI-miljö) med klientprogrammet VMware. I den virtuella arbetsstationen kan alla program användas på samma sätt som i universitetets traditionella arbetsstationer.
Installeringsanvisning

VPN

VPN-portal

Med hjälp av VPN-portalen kan du ladda ner filer i hem- och gruppkataloger i din hemdator och ladda upp dem tillbaka på universitetets server. Dessutom kan du bland annat använda SAP-programmet som universitets förvaltning behöver via portalen och även andra webbtjänster som kräver krypterad anslutning. För sådan fjärranvändning där webbaserade lösningar inte räcker till finns det ett särskilt HY-VPN-program som kan installeras på hemdatorn. I personalens bärbara arbetsstationer har ett motsvarande Pulse Secure-program förinstallerats.

Logga in i VPN-portalen: https://www.vpn.helsinki.fi

Fjärranvändning av hemkatalogen

Du kan använda hemkatalogen till exempel hemma med hjälp av VPN-anslutning.