Fjärranvändning av universitetets tjänster

Fjärranvändning av universitetets tjänster

Du kanske någon gång får behov av att använda universitets interna databaser, kataloger eller webbtjänster utanför universitetet (t.ex. din hemkatalog  eller SAP) Då måste du skapa en anslutning till universitetets nätverk. För förbindelsen behöver du en anslutningskanal, en så kallad VPN-anslutning. Universitet erbjuder ett flertal alternativ för hur du kan skapa en anslutning. Med ett VPN-klientprogram kan du bl.a. ta fram din hemkatalog så att den syns som nätverksdisk på din hemdator.

In recent days, several members of the university community have reported that Google is showing them Russian-language search results. There’s no need to worry. Read more in Flamma.

Läs också anvisningarna Anslutningar utanför universitetet och Virtuellt skrivbord.

I Studerandes digitalkompetens finns det också information om fjärranvändning av Helsingfors universitets tjänster.

Bruksanvisning

Använd uh-vpn-helsinkifi-only (eller HY-TUN) -anslutningen om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

  •   Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP)  
  •   Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd uh-vpn-allroute (eller HY-VPN) -anslutningen om du befinner dig i något annat nätverk, t.ex. ett hotell eller kafé 

  •   All trafik går datasäkert via universitetet 
  •   Belastar universitetets nätverk mer 

Virtuell arbetsstation

Helsingfors universitet använder en virtuell arbetsstation (VDI-miljö) med klientprogrammet VMware. I den virtuella arbetsstationen kan alla program användas på samma sätt som i universitetets traditionella arbetsstationer.
Installeringsanvisning

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp