Användarnamn

Category
Användarnamn

Alla vid universitetet behöver ett användarnamn och tillhörande lösenord till Helsingfors universitets informationssystem för att utföra sitt arbete eller sina studier. Det primära användarnamnet är det s.k. AD-användarnamnet som du loggar in med på universitetets datorer och i alla de vanligaste nättjänsterna, till exempel e-post och Flamma.

Andra användarnamn är till exempel kurs- och konferensanvändarnamn, användarnamn avsedda för besökare och avgiftsbelagda användarnamn. Mer information om olika användarnamn finns här.

Logga in till universitetets tjänster

Vid inloggning till nästan alla universitetets tjänster används grundformen (så kallad ”kasitunnus”): rkeskiva.
eduroam-användarnamn: användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) ELLER användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi).
Office 365-användarnamn: användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Obs! Ditt användarkonto kan vara låst av t.ex. följande orsaker: lösenordet är fel, kontot är inte längre i kraft, datasäkerhetstestet är inte genomfört

Hur får jag ett användarnamn?

Användarnamnets giltighetstid

Användarnamnet är tidsbundet. I normala fall förlängs giltighetstiden automatiskt, men i vissa fall måste du själv regelbundet förlänga giltighetstiden. Användarnamnen upphör att gälla när anställningsförhållandet eller studierna tar slut. Även tillfällig frånvaro från arbetet eller studierna innebär att behörigheterna förloras.

Studerande

Behörigheterna för studerande gäller, beroende på närvaro, i en termin eller ett läsår åt gången.

  • För dem som anmält sig för hela läsåret eller vårterminen fram till den 30 september
  • För dem som anmält sig för höstterminen fram till den 31 januari

Utexaminering under pågående termin medför inte att användarnamnets giltighet upphör. Om du till exempel tar examen i oktober, förblir ditt användarnamn i kraft till slutet av januari.

Anmäl dig som frånvarande (instruktioner för studerande)

Om du är en närvarande studerande och ditt användarnamn är låst, är orsaken troligen att du inte har genomfört universitets datasäkerhetstest i tid. Vänligen kontakta universitets IT-Helpdesk för att genomföra testet och låsa upp ditt användarnamn.

Personal

Personalens användarnamn gäller högst 1,5 år åt gången. För visstidsanställda är giltighetstiden till anställningsförhållandets längd. Giltighetstiden går ut 28 dagar efter anställningsförhållandets utgång. Behörigheterna gäller dock högst 1,5 år åt gången.

Mer information om användarnamnets giltighetstid

Om ditt lösenord är giltig, men ditt användarnamn är låst, är orsaken troligen att du inte har genomfört universitets datasäkerhetstest i tid. Vänligen kontakta universitets IT-Helpdesk för att genomföra testet och låsa upp ditt användarnamn.

Kontrollera användarnamnets uppgifter

Du kan kontrollera uppgifterna om dina användarbehörigheter med detta verktyg eller alternativt i Flamma (egna uppgifter).

Byte av lösenord

Du kan byta ditt lösenord på nätet. Du måste ha ett giltigt användarnamn eller du ska ha ansökt om ett. Byte av lösenord sker på olika sätt beroende på om du kommer ihåg ditt lösenord eller om du har glömt det.

Vad händer när användarnamnet går ut

Mitt användarnamn går ut
Instruktioner om påföljderna av att användarnamnet går ut: inloggning till universitetets tjänster, e-post, kopiering av egna filer någon annanstans.

Återställande av användarnamn som gått ut
Du kan ta i bruk på nytt ett användarnamn som gått ut. Användarnamnet kan återställas inom ett år efter att det gått ut.

Kontaktpersoner i frågor som gäller användarnamn

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp