Lösenord

Category
Lösenord

Lösenorden för användarnamnen vid universitetet gäller ett år åt gången. Naturligtvis kan du av datasäkerhetsskäl byta ditt lösenord oftare. 

För att byta ditt lösenord, gå till adressen www.helsinki.fi/losenord

Obs! Användare av universitetets Mac-datorer, följ dessa instruktioner för att byta ditt lösenord (och spara mycket besvär)

De exakta lösenordskraven finns i applikationen för lösenordsändring www.helsinki.fi/losenord. Lösenordskrav publiceras inte på grund av datasäkerhet.


Kom ihåg att ditt lösenord är personligt, och även IT-supporten kommer aldrig att be om ditt personliga lösenord!

Meddelanden om lösenord som går ut

Du får e-postmeddelanden om att lösenordet löper ut varje vecka på söndagar med början cirka 1½ månad innan lösenordet löper ut. Meddelandet om att lösenordet håller på att gå ut skickas automatiskt endast till användarnamnets egen @helsinki.fi-adress.

Byte av lösenord

Du kan byta ditt lösenord antingen

Det lönar sig att byta lösenordet i tjänsten för lösenordsbyte, eftersom det då kontrolleras att lösenordet bildas rätt (lösenordet har till exempel rätt längd och innehåller inga ogiltiga tecken).
Obs Mac-användare! Du kan kontrollera villkoren i tjänsten för lösenordsbyte, men Macs eget verktyg för lösenordsbyte kontrollerar också lösenordets lämplighet. 

Instruktioner för byte av lösenord

Obs! Vissa webbläsare (främst Firefox) har haft problem med att ändra lösenordet. Om det uppstår problem kan du försöka rensa cacheminnet, prova en annan webbläsare eller webbläsarens privata läge. Kontakta IT-Helpdesk om problemet kvarstår.

Skapa ett bra lösenord

De exakta lösenordskraven finns i applikationen för lösenordsändring www.helsinki.fi/losenord. Lösenordskrav publiceras inte på grund av datasäkerhet.

Byte av lösenord för ett begränsat användarkonto

Du kan byta lösenordet för ett begränsat användarkonto i appen för lösenordsbyte på adressen www.helsinki.fi/salasana

Obs! Du får inga meddelanden om ditt begränsade användarkonto och dess lösenord håller på att löpa ut. Om du behöver kontot under en längre tid, se till att det förblir aktivt.
  • Det begränsade användarkontots lösenord kan bytas även om kontots uppgifter inte innehåller en personbeteckning, om användarnamnet och lösenordet är giltiga och kända. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
  • Om lösenordet har gått ut eller glömts bort kan det återställas på nätet endast om kontots uppgifter innehåller en personbeteckning. Logga in i appen med mobilcertifikat, bankidentifiering eller certifikatkort.

Om du inte kan byta lösenordet, vänligen kontakta IT-Helpdesk.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp