Opiskelijoiden tulostuspalvelut

Palvelukoodi
0604
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Opiskelijat
Lyhyt kuvaus

Keskitetty tulostuspalvelu yliopiston opiskelijoille.

Palvelun kuvaus

Opiskelijan tulostuspalvelut on Unigrafian toimittama tulostamisen, skannaamisen ja kopioinnin palvelukokonaisuus yliopiston opiskelijoille. Tulostuspalvelua käytetään Unigrafian toimittamilla yhteiskäyttöisillä monitoimilaitteilla. Palvelu perustuu tulostusjonoon, jonka töitä jokainen omaan jonoonsa tulostanut voi tulostaa miltä tahansa palvelun piirissä olevalta laitteelta (ns. pilvitulostus). Palvelun käyttö vaatii erillisen tunnistekortin, joka voi olla opiskelijakortti tai HSL:n matkakortti. Laskutus tapahtuu palvelun käytön mukaan käyttäjäkohtaisesti.

Palvelun saa käyttöön

Työasemiin asennetaan automaattisesti älykorttitulostukseen käytettävä tulostusjono (Smartcard-PCL).

Käyttäjille tarjotaan ohjeistus https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5040

Vastuut

Yliopiston tulostuspalveluista ja tulostinlaitteista vastaa Unigrafia.
Puhelintuki ohjataan Canon europe helpdesk palveluun.

HY vahtimestari (Meilahden kampuskirjastossa kirjaston henkilökunta)
pienimuotoiset paperitukokset
paperin lisäys
värikasettien vaihto

Tukiryhmä
tulostimen käyttö
ongelman esiselvitys&yleisneuvonta
suoratulostusjonon käyttöönotto

Etätukiryhmä
tulostusjono-ongelmat
keskitetty Smartcard-jonon lisäys
verkko-ongelmat

Lähitukiryhmä
fyysiset verkko-ongelmat

Unigrafia
materiaalipyynnöt
raportointipyynnöt
laitevaihdot
reklamaatiot
laitetiedustelut

Canon
värikasettitilaukset
hukkavärisäiliöt
laiteviat
huollot

Käyttäjätuki

HY Helpdesk (https://helpdesk.it.helsinki.fi/)
Unigrafia Oy (https://unigrafia.fi/)
Canon Oy (Canon europe helpdesk)

Palveluyksikkö
TIKE
Palvelun omistaja
Mika Kivilompolo
Palveluvastaava
Juhani Aurava
Takaisin ylös