Tietotekniikkaprojektien tuki

Palvelukoodi
0901
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Yliopiston merkittävien tietoteknisten projektien läpiviennin tukipalvelu.

Palvelun kuvaus

Tietotekniikkaprojektien tuki -palvelu tarjoaa tukea yksiköiden laajempiin tietotekniikkaprojekteihin. Palvelussa tietotekniikkakeskuksen projektipäälliköt tukevat yksikköä esiselvityksen sekä toiminnallisten ja teknisten vaatimusmäärittelyjen laatimisessa. Tuki kattaa myös projektin käyttöönotto- ja alasajovaiheet. Palvelu on tietojärjestelmien ja tietotekniikkapalveluiden mahdollisimman tarkoituksenmukaisen hankinnan tukipalvelu. Tämä tarkoittaa, että yksikkö vastaa projektin läpiviennistä sovittujen ehtojen (laajuus, resurssit, aikataulu) mukaisesti, ja tietotekniikkakeskuksen projektipäällikkö tukee yksikköä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelun tilannut yksikkö omistaa kaikki tietotekniikkaprojektien tuen puitteissa hankitut tai kehitetyt tietojärjestelmät ja tietotekniikkapalvelut. Tilaaja myös vastaa näiden ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Palvelun saa käyttöön

Ottamalla yhteyttä asiakasvastaavaan (https://flamma.helsinki.fi/fi/group/it-ja-puhelin/yhteystiedot).

Palvelua on saatavilla rajallisesti joten sitä tarjotaan vain yliopiston kannalta merkittäviin projekteihin.

Vastuut

Tietotekniikkakeskus sitoutuu lupaamiinsa resursseihin sovitussa aikataulussa. Tilaaja on hankittavan tietojärjestelmän ja/tai tietotekniikkapalvelun omistaja. Tilaaja vastaa järjestelmän vaatimien resurssien hankinnasta, järjestelmän käyttäjien neuvonnasta ja koulutuksesta. Tilaaja vastaa myös järjestelmiensä ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Käyttäjätuki

Tietotekniikkakeskus on julkaissut tietotekniikkaprojektien tuen oppaita, jotka löytyvät Flammasta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY1002747

Lisätiedot

Muita palveluita: Ratkaisukonsultointi, Hankintojen tuki

Optionaalisia mutta usein tietotekniikkaprojektien tuen kanssa yhdessä hankittavia palveluita:
Tietotekniikkakonsultointi
Sovelluskehitys
Tietojärjestelmäalusta
Tietokantapalvelu

Palveluyksikkö
TIKE
Palvelun omistaja
Timo Kauramäki
Palveluvastaava
Anna Vierikko
Takaisin ylös