Henkilökunnan tulostuspalvelut

Palvelukoodi
0603
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Henkilöstö
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Keskitetty tulostuspalvelu yliopiston henkilökunnalle.

Palvelun kuvaus

Henkilökunnan tulostuspalvelut on Unigrafian toimittama tulostamisen, skannaamisen ja kopioinnin palvelukokonaisuus yliopiston yksiköille. Tulostuspalvelua käytetään Unigrafian toimittamilla yhteiskäyttöisillä monitoimilaitteilla. Palvelu perustuu tulostusjonoon, jonka töitä jokainen omaan jonoonsa tulostanut voi tulostaa miltä tahansa palvelun piirissä olevalta laitteelta (ns. pilvitulostus). Palvelun käyttö vaatii erillisen tunnistekortin, joka useimmiten on työntekijän oma henkilökortti. Laskutus tapahtuu yksikkökohtaisesti palvelun käyttäjän sijoitusyksikön mukaan.

Palvelun saa käyttöön

Työasemiin asennetaan automaattisesti älykorttitulostukseen käytettävä tulostusjono (Smartcard-PCL ja/tai Smartcard-PS), lukuun ottamatta työasemia, joissa on luentosalikoneasennus.
Käyttäjille tarjotaan ohjeistus, kuinka ottaa käyttöön muut, kuin älykorttitulostamiseen tarjotut tulostuspalvelimien tulostusjonot.
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5040

Vastuut

Yliopiston tulostuspalveluista ja tulostinlaitteista vastaa Unigrafia.
Puhelintuki ohjataan Canon Europe Helpdesk palveluun.

Käyttäjä
pienimuotoiset paperitukokset
paperin lisäys
värikasettien vaihto
tulostuspalvelimen tarjoaman tulostusjonon asennus
edellä oleva käyttäjän asentaman tulostusjonon poisto

Tukiryhmä
tulostimen käyttö
ongelman esiselvitys&yleisneuvonta
suoratulostusjonon käyttöönotto

Etätukiryhmä
tulostusjono-ongelmat
keskitetty Smartcard-jonon lisäys
verkko-ongelmat

Lähitukiryhmä
fyysiset verkko-ongelmat

Unigrafia
materiaalipyynnöt
raportointipyynnöt
laitevaihdot
reklamaatiot
laitetiedustelut

Canon
värikasettitilaukset
hukkavärisäiliöt
laiteviat
huollot

Käyttäjätuki

HY Helpdesk (https://helpdesk.it.helsinki.fi/)
Unigrafia Oy (https://unigrafia.fi/)
Canon Oy (Canon Europe Helpdesk)

Palveluyksikkö
TIKE
Takaisin ylös