Konesalipalvelu

Palvelukoodi
1009
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Konesalipalvelu tarjoaa yliopiston yksiköille mahdollisuuden tuoda omia palvelimia tietotekniikkakeskuksen konesaliin.

Palvelun kuvaus

Tietotekniikkakeskus tarjoaa yksiköille mahdollisuutta tuoda omia palvelimia tietotekniikkakeskuksen konesaliin. Yksikön on mahdollista saada käyttöönsä joko kokonainen räkki, mikäli palvelimia on paljon, tai vaihtoehtoisesti jaettu räkki toisen yksikön kanssa.

Räkit ovat lukittavia ja pääsyoikeus annetaan rajatulle määrälle yksikön nimeämiä henkilöitä. Tietotekniikkakeskuksen ylläpitäjillä on pääsy kaikkiin räkkeihin.

Konesalipalvelu sisältää räkkipaikan, sähkön, verkkoyhteyden, varavoiman ja jäähdytyksen. Kaikesta muusta yksiköt vastaavat itse.

Palvelun saa käyttöön

Palvelu hankitaan oman yksikön tai tiedekunnan asiakasvastaavan kautta.

Vastuut

Tietotekniikkakeskuksen vastuulla ovat räkkipaikka, sähkö, verkko, varavoima ja jäähdytys. Kaikesta muusta yksiköt vastaavat itse.

Palvelun käyttöehdot:

* Palvelimelle tulee olla nimetty vastuuhenkilö sekä varavastuuhenkilö
* Palvelimen käyttötarkoituksen tai vastuuhenkilöiden muutoksista on ilmoitettava
* Palvelimelle tulee olla elinkaarisuunnitelma etenkin palvelimen poistumisen osalta
* Palvelimen omistaja tai vastuuhenkilö huolehtii palvelimen asennuksesta, hävityksestä sekä hävityksen yhteydessä levyjen tyhjennyksestä
* Tuotannosta poistuneet palvelimet on poistettava räkeistä välittömästi käytön päätyttyä
* Palvelimen poisto verkkorekisteristä ja palomuurirekisteristä sekä verkon purkaminen kuuluvat palvelimen vastuuhenkilöiden toimiin
* Räkkiin saa asentaa vain räkkipalvelimia ja niihin kuuluvia laitteita, ei pöytäkoneita
* Lukittavassa räkissä voi olla useamman eri tahon räkkipalvelimia: yksittäiselle palvelimelle ei ole mahdollista varata koko räkkiä
* Verkkokaapeleiden tulee olla vähintään Cat6-tasoisia
* Konesaliin ei saa varastoida ylimääräisiä tavaroita, kuten vanhoja palvelimia, kaapeleita tai muuta yleis- tai paloturvallisuutta uhkaavaa materiaalia
* Jokainen huolehtii osaltaan konesalin siisteydestä
* Ulkopuolisia esim. sopimuskumppaneiden huoltohenkilöitä, joilla ei ole omia kulkuoikeuksia, ei saa jättää konesaliin valvomatta
* Muitakaan ulkopuolisia henkilöitä ei saa päästää konesalitiloihin
* Muu kuin työtehtäviin liittyvä kuvaaminen on konesalissa kielletty
* Konesaleihin sijoitettavat palvelimet suositellaan kytkettäväksi tietojärjestelmien valvontaan (Big Sister -ohjeet: http://www.fe.helsinki.fi/doc/uh-service-monitoring.pdf)

Lisätiedot
Palveluyksikkö
TIKE
Palvelun omistaja
Minna Harjuniemi
Palveluvastaava
Seppo Syrjänen | Poissa
Takaisin ylös