Tieteelliset laskentapalvelut (HPC)

Palvelukoodi
0904
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Henkilöstö
Opiskelijat
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Palvelu kattaa yliopiston omien tieteellisen laskennan laskentaklustereiden ja tallennusympäristön käytön sekä laskentaan liittyvien tieteellisten ohjelmistojen tuen

Palvelun kuvaus

Palvelu tarjoaa yliopiston oman suurteholaskentaympäristön (High Performance Computing, HPC) tutkijoiden, opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan käyttöön. HPC-ympäristö sisältää CPU- ja GPU-laskentakapasiteettia sekä nopeaa tallennustilaa tieteellisen laskennan tarpeisiin.

Palvelu sisältää myös HPC-ympäristössä käytettävien yleisimpien tieteellisten ohjelmistojen jakelun ja ylläpidon keskitetyn ylläpidon kautta. Käyttäjille tarjotaan koulutusta ja ohjeistusta laskentaklusterien sekä siinä käytettävien ohjelmistojen käytön tueksi.

Yliopiston HPC-ympäristö on toteutettu siten, että siirtyminen käyttämään CSC:n vastaavia palveluita on käyttäjälle mahdollisimman suoraviivaista ja helppoa. CSC:n vastaavia palveluita kannattaakin käyttää aina, kun se on mahdollista ja järkevää: https://research.csc.fi/csc-s-servers.
CSC tarjoaa omaa tukipalveluaan palveluidensa käyttöön: https://research.csc.fi/support.

Laskentaympäristö täyttää myös CERN CMS -laskentaympäristön vaatimukset (ei oletuksena tavallisten käyttäjien käytettävissä).

Palvelun saa käyttöön

Palvelun saa käyttöön ottamalla yhteyttä Helpdeskiin: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003.
Palvelun käyttö vaatii yliopiston käyttöluvan sekä IDM-ryhmän, johon liitetyillä käyttäjillä on käyttöoikeus ympäristöön.

Vastuut

Tietotekniikkakeskus vastaa yliopiston laskentaklusteriympäristön ylläpidosta, kehityksestä ja käytön tuesta.

Palvelun käyttäjä vastaa yleisestä yliopiston tietojärjestelmien käyttösääntöjen noudattamisesta.

Tutkimusryhmän vetäjä/opetushenkilö on vastuussa oman ryhmänsä toiminnasta ja sen hallinnoinnista sekä velvollinen noudattamaan palvelun käytöstä annettua ohjeistusta.

Tietotekniikkakeskus voi estää palvelun käytön yksittäiseltä käyttäjältä tai käyttäjäryhmältä, jos nämä aiheuttavat palvelun käytöstä annetun ohjeistuksen vastaisesti toiminnallaan haittaa palvelun muille käyttäjille.

Käyttäjätuki

1. Ohjeistus: https://wiki.helsinki.fi/display/it4sci/HPC+Environment+User+Guide
2. Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003
3. HPC Garage -tukipalvelu (tilataan Helpdeskin kautta)
4. Koulutus (HY, Aalto, CSC)

Lisätiedot

Palvelussa vapaana oleva laskenta- ja tallennuskapasiteetti on kaikkien käyttäjien käytettävissä Fair Share –periaatteen mukaisesti, mutta kuitenkin siten, että ne yksiköt ja tutkimusryhmät jotka ovat investoineet laskentaympäristön laajentamiseen saavat aina tarvitessaan käyttöönsä koko sen laskenta- ja tallennuskapasiteetin, johon ovat investoineet.

Tutkimuksen tuki: https://flamma.helsinki.fi/s/Gs04V

Palveluyksikkö
TIKE
Palvelun omistaja
Jukka Hienola
Palveluvastaava
Sami Maisala
Takaisin ylös