Vetenskapliga beräkningstjänster (HPC)

Tjänster
0904
Tjänstestatus
4 - I bruk
Service är avsedd för
Personal
Studenter
Enheter
Kort beskrivning

Tjänsten omfattar användning av universitetets egna vetenskapliga beräkningskluster och lagringsmiljö samt stöd till vetenskapliga programvaror relaterade till beräkning.

Service beskrivning

Tjänsten tillhandahåller universitetets egen högpresterande databehandling (High Performance Computing, HPC) för forskares, studerandes och undervisningspersonalens användning. HPC-miljön inkluderar CPU- och GPU-beräkningskapacitet samt snabbt lagringsutrymme för vetenskapliga beräkningsbehov.

Tjänsten omfattar även distribution och underhåll av de vanligaste vetenskapliga programvarorna som används i HPC-miljön genom centraliserat underhåll. Användarna erbjuds utbildning och vägledning för att stödja användningen av beräkningskluster samt de programvaror som används i det.

Universitetets HPC-miljö har implementerats på så sätt att övergången till att använda CSC:s motsvarande tjänster är så enkel och lätt som möjligt för användarna: https://research.csc.fi/csc-s-servers. Det lönar sig att använda CSC:s motsvarande tjänster alltid när det är möjligt och rimligt. CSC tillhandahåller sin egen stödtjänst för användning av sina tjänster: https://research.csc.fi/support.

Beräkningsmiljön uppfyller även kraven för CERN CMS-beräkningsmiljön (inte tillgänglig som standard för vanliga användare).

Hur tjänsten tas i bruk

Du kan ta i bruk tjänsten genom att kontakta Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003. Användningen av tjänsten kräver universitetets licens samt en IDM-grupp som de anslutna användarna har tillgång till.

Ansvar

IT-centret ansvarar för underhåll, utveckling och stöd vid användning av universitetets beräkningsklustermiljö.

Användaren av tjänsten ansvarar för att användarregler för universitetets datasystem följs generellt.

Chefen för forskargruppen/undervisningspersonen ansvarar för den egna gruppens verksamhet och dess kontroll samt är skyldig att följa de instruktioner som getts för användningen av tjänsten.

IT-centret kan blockera användningen av tjänsten för en enskild användare eller användargrupp om deras verksamhet, i strid med vad som anges i instruktionerna för användningen av tjänsten, orsakar skada för andra användare av tjänsten.

Användarsupport

1. Instruktioner: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/it4sci/IT%20for%20Science%20group/HPC%20Environment%20User%…
2. Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003
3. HPC Garage-stödtjänst (beställs via Helpdesk)
4. Utbildning (Helsingfors universitet, Aalto, CSC)

Tjänsteleverantör
TIKE
Prissättning

Bastjänsten är avgiftsfri.

Universitetets enheter och forskargrupper kan dock investera i utbyggnaden av den centraliserade beräkningsmiljön och på så sätt anskaffa mer omfattande beräknings- och lagringskapacitet än bastjänsten för eget bruk. Vid sådana behov ska enheterna eller forskargrupperna i första hand kontakta universitetets Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003.

Tillbaka upp