Työasemien keskitetty ylläpito

Palvelukoodi
0705
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Henkilöstö
Opiskelijat
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Työasemien automatisoitu ylläpito, mukaan lukien sovellus- ja käyttöjärjestelmäasennukset ja päivitykset.

Palvelun kuvaus

Työasemien keskitetty ylläpito vastaa tietotekniikkakeskuksen työasemapalvelun piiriin kuuluvien työasemien ohjelmistojen ajantasaisena pitämisestä ja muista tarvittavista ylläpitotehtävistä. Tietotekniikkakeskus ylläpitää palvelun piiriin kuuluvia työasemia keskitetysti siten, ettei jokaista työasemaa tarvitse päivittää erikseen.

Palveluun sisältyy työaseman automatisoitu käyttöönotto, johon kuuluu käyttöjärjestelmän asennus yliopiston asetuksilla; keskitetysti ylläpidettyjen sovellusten jakelu ja niiden päivitykset, sovellus- ja laiteinventaariot, ohjelmistojen käytön seuranta, tietoturvasta huolehtiminen (mm. sovelluspäivitykset) sekä etähallintatyövälineiden käyttömahdollisuus.

Keskitettyyn ylläpitoon kuuluu myös lisenssipalvelinten hallinta. Lisenssipalvelimet huolehtivat siitä, että yliopiston hankkimia lisenssejä on kerralla käytössä sallittu määrä. Lisenssipalvelimia on käytössä myös yksiköissä, mutta tietotekniikkakeskus suosittelee, että lisenssien hallinta keskitetään sen palvelimille. Tällöin vastuu lisenssien hallinnasta voidaan kokonaisuudessaan siirtää tietotekniikkakeskukselle. Lisenssipalvelun käyttö edellyttää aina sovellukselta tukea lisenssien seurantaan (käytännössä sovelluksen mukana on tultava lisenssien valvontaan tarkoitettu, Windows-palvelimelle asennettava valvontaohjelmisto).

Palvelun saa käyttöön

Palvelu on osa tietotekniikkakeskuksen työasemapalvelua, eikä sitä tarvitse erikseen tilata. Palvelu otetaan käyttöön uuden yliopiston työaseman käyttöönoton yhteydessä. Ulkopuolisille organisaatioille palvelua tarjotaan sopimuksen mukaan, yhteyshenkilö Jukka Hienola.

Vastuut

Tietotekniikkakeskuksen Windows-palvelut-ryhmä vastaa työasemien keskitetyn hallintaympäristön toiminnasta kuvauksessa mainituin osin. Ongelmista ja tarpeista tulee ilmoittaa Helpdeskille tai IT-lähitukeen. Erikoisohjelmistojen kohdalla asiakkaan tulee tarvittaessa osallistua asennettavien ohjelmistopakettien testaamiseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

Ohjelmistot. Palvelu on osa työasemapalvelua.

Palveluyksikkö
TIKE
Palvelun omistaja
Jukka Hienola
Palveluvastaava
Ari Vaskin
Takaisin ylös