Formulär för konfidentiella enkäter

Tjänster
0
Tjänstestatus
4 - I bruk
Service är avsedd för
Personal
Studenter
Kort beskrivning

Datasäker webbläsarbaserad tjänst för byggande av enkäter och insamling av data från dem.

Service beskrivning

Med verktyget REDCap kan man samla in forskningsdata med webbformulär som kan anpassas till den egna studien.

Verktyget lämpar sig särskilt för insamling och hantering av sensitivt forskningsmaterial. Från REDCap kan material överföras till R, SAS, Stata, SPSS och Excel för behandling. REDCap är installerat på Helsingfors universitets egna servrar och de data som samlas in via verktyget finns också på universitetets egna servrar.

Hur tjänsten tas i bruk

Man kan logga in i tjänsten REDCap med ett gällande Helsingfors universitet-användarnamn på adressen https://redcap.helsinki.fi/. Tjänsten använder tvåstegsidentifiering. Vid det första användningstillfället bekräftas inloggningen per e-post. Senare kan man använda applikationen Google Authenticator eller Microsoft Authenticator.

Ansvar

Universitetets bibliotek ansvarar för tjänsten och ger handledning för självbetjäning.
IT-centret ansvarar för serverunderhållet och uppdateringen av applikationen.

Användarsupport

Vid problem kan man be om hjälp via adressen redcap-support@helsinki.fi.

Webbplatsen innehåller bland annat länkar till instruktionsvideor för REDCap: https://www.helsinki.fi/en/research/services-researchers/data-support/rdm-tools-services#redcap---b….

Tjänsteleverantör
Kirjasto
Servicechef
Kimmo Tykkälä
Tillbaka upp