Efecte ITSM

Tjänster
1011
Tjänstestatus
4 - I bruk
Service är avsedd för
Enheter
Kort beskrivning

System för hantering av tjänster

Service beskrivning

Efecte ITSM-systemet för hantering av tjänster hanterar supportfrågor och övervakar hur diskussionerna framskrider. Användningen av systemet möjliggör en gemensam synlighet av supportfrågorna som kommit av kunderna.

Till processerna vid hantering av tjänster vid Efecte hör avbrottshantering, ändringshantering, problemhantering, konfigurationshantering och feedbackhantering.

Avbrottshanteringen ansvarar för livscykeln av hanteringen av avbrott. Den säkerställer att en normal serviceproduktion återställs så snabbt som möjligt.

Problemhanteringen är avsedd för att identifiera faktorer som utlöser frågor om stöd, som potentiellt skulle kunna lösas på längre sikt genom ändringshantering.

Ändringshanteringen standardiserar ändringar som görs i IT-tjänsterna. Målet är att ändringarna ska bli så smidiga som möjligt för både kunderna och personalen på IT-centret.

Feedbackhantering används för att övervaka hur nöjda kunderna är med IT-centrets tjänster genom att skicka ett feedback-frågeformulär till kunden efter att supportfrågorna har lösts. Feedbacken användas för att ta fram rapporter för att hjälpa IT-centret att utveckla sin verksamhet.

Tjänsten är tillgänglig 24/7. Administratörssupporten är tillgänglig under kontorstid.

Hur tjänsten tas i bruk

Du kan ta i bruk tjänsten genom att kontakta Efecte-underhållet på efecte at helsinki.fi.

Ansvar

IT-centret ansvarar för den tekniska serviceplattform som systemet är byggt på. Efecte Finland Ab säkerställer informationssystemets funktionalitet på serverplattformen. Efecte-underhållet på IT-centret ansvarar för systemkonfiguration och användarutveckling.

Efecte-administratörerna vid varje kundenhet ansvarar för utbildningen av Efecte-användarna, för stöd för användningen av systemet, för vägledningsmaterial och för administratörernas övriga uppgifter vid enheterna som definieras av IT-centret. Efecte-administratörerna fungerar också som kontaktpersoner till IT-centret.

Användarsupport

Efecte-underhållet stöder kundenheternas administratörer.

Tjänsteleverantör
TIKE
Tillbaka upp