Centraliserad användarautentisering

Tjänster
0103
Tjänstestatus
4 - I bruk
Service är avsedd för
Enheter
Kort beskrivning

Ett gemensamt identifieringssystem för universitetets onlinetjänster och informationssystem, som möjliggör användning av flera tjänster med en enda inloggning. Det omfattar även administration av åtkomsträttigheter till systemen.

Service beskrivning

Med hjälp av centraliserad användarautentisering identifieras användarna av universitetets onlinetjänster och informationssystem så att användaren kan logga in med samma inloggningsuppgifter till alla tjänster som omfattas av autentiseringen. Förutom inloggning hanteras åtkomsträttigheterna för olika system, det vill säga vem som har tillgång till de olika delarna av systemet. I tjänsten ingår även nödvändiga datasäkerhetslösningar.

Alternativen för användarautentisering är Shibboleth/SAML2, LDAP och AD-autentisering.

Av dessa rekommenderas SAML2 på grund av att det har bäst datasäkerhet. I SAML2-autentisering kan man vid behov även få med användare från andra inhemska och utländska högskolor när de är medlemmar i Haka eller något annat motsvarande förtroendenätverk.

LDAP-autentisering är också ett möjligt alternativ, eftersom det kan användas för att förmedla flera olika uppgifter om en användare (t.ex. gruppmedlemskap).
Direkt AD-autentisering kommer i fråga när de andra alternativen ovan inte är lämpliga på grund av systemets tekniska egenskaper. Det bör dock noteras att inte alla har tillgång till detta alternativ.
För administration av åtkomsträttigheter kan man använda HERO-systemet eller grupper.

HERO-systemet används när du vill begränsa åtkomsträttigheter för vissa personer. I HERO-systemet ansöker man om åtkomsträttigheter genom en godkännandekedja (t.ex. en persons chef godkänner en begäran om åtkomsträttigheter), och rättigheterna löper ut inom en viss tid.

Hantering av åtkomsträttigheter genom grupper kommer i fråga när man vill ge en på förhand bestämd grupp tillgång till ett system. Information om medlemmar i en grupp kan administreras automatiskt med hjälp av uppgifter från bakgrundssystemet (t.ex. personal vid en viss institution) eller så kan gruppens administratör administrera den manuellt.

Hur tjänsten tas i bruk

Kontakta först den kundansvariga vid din enhet eller fakultet och berätta om dina behov. Möjligheten att använda tjänsten utreds alltid från fall till fall.

Ansvar

IT-centret ansvarar för underhåll och utveckling av användarhanteringssystem.

Användarsupport

Alternativen för användarautentisering har dokumenterats på sidan https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=197657102.

Konsulthjälp tillhandahålls av IT-centrets experter.

Tjänsteleverantör
TIKE
Prissättning

Gratis inom universitetet. Kostnaderna för att använda Vetuma-tjänsten kan faktureras separat. Konsultationer om driftsättning och underhåll erbjuds vid behov genom IT-konsultation.

Tillbaka upp