Helpdesk

Tjänster
0403
Tjänstestatus
4 - I bruk
Service är avsedd för
Personal
Studenter
Kort beskrivning

Stöd för universitetets gemensamma it-tjänster. It-stödet betjänar dig per telefon, e-post och chat.

Service beskrivning

Helpdesk ger dig stöd i att använda de centraliserade it-tjänsterna samt de viktigaste applikationerna och informationssystemen vid universitetet. Helpdesk betjänar dig per telefon, e-post och chat. Genom Helpdesk får universitetets personal och studenter också tillgång till tjänsterna inom fjärrsupporten och närsupporten i de fall då problemen inte kan lösas omedelbart. Helpdesk hjälper därtill i frågor som gäller anskaffningar av universitetets program och utrustning. Betjäning ges på svenska, finska och engelska.

Hur tjänsten tas i bruk

Universitetets personal och studenter kan ta kontakt med Helpdesk på numret 02 941 55 555, per e-post helpdesk@helsinki.fi och genom en chattjänst som du hittar på Helpdesks sajt (se https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/stod-och-radgivning/helpdesk/sa-har-kontaktar-du-i…).

Ansvar

Det är användarens ansvar att ta kontakt när det uppstår problem och att bistå med de uppgifter som behövs för att reda ut problemet.

Användarsupport

Användningen av tjänsten kräver varken stöd eller utbildning. Helpdesks anvisningar: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv

Tjänsteleverantör
TIKE
Tillbaka upp