Bruket av e-post vid universitetet

Helsingfors universitet övergår till att som e-post använda Microsofts Office 365 e-posti- och kalendersystem.

Problem med att logga in? Skriv sitt användarnamn i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi.
Se instruktioner
 

Om e-post vid universitetet

Reglerna för hanteringen av universitets e-post finns i Flamma. Reglerna gäller all e-post, oberoende av med vilket program eller vilken enhet posten hanteras. Dessutom har universitetets datasäkerhetsgrupp utarbetat hanteringsinstruktioner för e-post.

I Office 365:s molnpost finns det 100 GB och i den lokala 10 GB med utrymme. I båda systemen är det möjligt att ta i bruk en postlåda som delas mellan flera användare. Den förbrukar inte den personliga kvoten. Instruktioner för Office 365-systemet.

Undvik att skicka stora filer per e-post, utan använd i stället till exempel Funet File Sender. Se allmänna instruktioner för användning av filer.

Om du vill överföra en fil åt dig själv från hemmet till datorn, rekommenderar vi att du använder VPN-portalen. Dokument som öppnas direkt via e-post sparas nämligen ofta i en tillfällig katalog och försvinner när du loggar ut.

Det finns en egen samlingssida för mobilenheter om e-postinställningar.

När du slutar studera vid universitet

När du slutar studera vid universitetet upphör även din helsinki.fi-adress. Om du vill kan du ta i bruk en s.k. alumnadress som har formen fornamn.efternamn@alumni.helsinki.fi. Dina gamla meddelanden överförs inte automatiskt till alumnadressen.

  • Om du är registrerad som närvarande under höstterminen går behörigheten ut 31.1.
  • Om du är registrerad som närvarande under vårterminen går behörigheten ut 30.9.

Om du byter namn kan du också byta din e-postadress. Användarnamnet byts inte. Se också guiden När dina uppgifter förändras.
Via sök hittar du närmare instruktioner om användningen av e-post på universitetet.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp