Bruket av e-post vid universitetet

Helsingfors universitet övergår till att som e-post använda Microsofts Office 365 e-posti- och kalendersystem.

 

Problem med att logga in? Skriv sitt användarnamn i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi.
Se instruktioner

 

Om e-post vid universitetet

Reglerna för hanteringen av universitets e-post finns i Flamma. Reglerna gäller all e-post, oberoende av med vilket program eller vilken enhet posten hanteras. Dessutom har universitetets datasäkerhetsgrupp utarbetat hanteringsinstruktioner för e-post.

I Office 365:s molnpost finns det 100 GB och i den lokala 10 GB med utrymme. I båda systemen är det möjligt att ta i bruk en postlåda som delas mellan flera användare. Den förbrukar inte den personliga kvoten. Instruktioner för Office 365-systemet.

Undvik att skicka stora filer per e-post, utan använd i stället till exempel Funet File Sender. Se allmänna instruktioner för användning av filer.

Det finns en egen samlingssida för mobilenheter om e-postinställningar.

När du slutar studera vid universitet

När du slutar studera vid universitetet upphör även din helsinki.fi-adress. Om du vill kan du ta i bruk en s.k. alumnadress som har formen fornamn.efternamn@alumni.helsinki.fi. Dina gamla meddelanden överförs inte automatiskt till alumnadressen.

  • Om du är registrerad som närvarande under höstterminen går behörigheten ut 31.1.
  • Om du är registrerad som närvarande under vårterminen går behörigheten ut 30.9.

Om du byter namn kan du också byta din e-postadress. Användarnamnet byts inte. Se också guiden När dina uppgifter förändras.
Via sök hittar du närmare instruktioner om användningen av e-post på universitetet.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp