Landningssida

Utskrift

 

Så här skriver du ut

 

Personal

  1. Välj en skrivare som har "Smartcard" som i sitt namn.
  2. Första gången: Registrera smartkortet på skrivaren och logga in med universitetets användarnamn och lösenord
    I fortsättningen: Identifiera dig på multifunktionsskrivaren med smartkort
  3. Välj "Secure Print" på skrivarens display
  4. Välj de arbeten som ska skrivas ut och tryck "Print+Delete"
  5. Tryck "Logout" efter avslutad utskrift

Studerandena

Utskrifter görs på samma sätt som för personalen. All utskrift är avgiftsbelagd. Du kan köpa på nätet utskriftssaldo som behövs för utskrifter och kopiering: tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo

Se mer information om att skriva ut i materialet för kursen studentens digikunskaper.


Utskrift på universitetet

På universitetets arbetsstationer sker utskrift oftast via Smartcard-utskriftskön. Utskrifter kan tas ut från vilken som helst gemensam skrivare på vilket som helst campus. Det är alltid avgiftsbelagt att skriva ut på Smartcard-skrivare. Om du hör till personalen riktas kostnaden till din institution. Mer information om studerandeutskrifter nedan. Utskriftstjänsten erbjuds av Unigrafia Oy.

Om du skriver ut från en av universitetets arbetsstationer, brukar det ofta räcka med att du första gången registrerar ett kompatibelt smartkort på den närmaste skrivaren som ingår i systemet. I vissa fall kan det emellertid dessutom finnas ett behov att till exempel installera på arbetsstationen sådana Unigrafias skrivare som endast används av din institution. Instruktioner för olika situationer nedan:

Börja skriva ut

Utskrift och skanning

Pris på utskrifter

Det utskriftssaldo som du köpt hos Unigrafia visas alltid i euro på apparaterna. Om du vill veta hur många sidor du kan skriva ut med ditt saldo, dividera ditt utskriftssaldo med sidpriset i euro.

Du kan köpa utskriftssaldo på nätet: tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo

Identifiering på skrivare

På Smartcard-skrivare identifierar man sig med ett smartkort (t.ex. HRT-resekort, det nya HU-personkortet eller de nyaste studerandekorten). Du kan också köpa ett utskriftskort som är planerat för detta på Unigrafias snabbtryckerier.

Första gången kortet används registreras kortet med det egna användarnamnet och lösenordet. I fortsättningen räcker det med att visa kortet för skrivaren för identifiering.

Studerandeutskrifter

Alla studerandeutskrifter blev avgiftsbelagda den 1 januari 2016. Ändringen beror på den betydande minskningen av finansiering till Helsingfors universitet samt de sparkrav som detta förutsätter.
Mera information på Flamma

Alla Unigrafias multifunktionella Canon-skrivare kan användas av studerande. Med dem kan man skriva ut färgutskrifter, kopiera och skanna. Apparaterna kan också användas för att skriva ut arbeten som inte har anknytning till studierna. Utskrift och kopiering med dem är avgiftsbelagd. Se instruktioner ovan.

Studerandeutskrifter i ett nötskal

* Arbeten skrivs ut i Smartcard-utskriftskön
* Utskrifter eller kopior som tas på andra multifunktionsskrivare är alltid avgiftsbelagda.
* Du kan köpa på nätet utskriftssaldo som behövs för utskrifter och kopiering: tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo

Utskrivning ur eduroam-nätet

Det är möjligt att skriva ut ur det trådlösa eduroam-nätet på datorer som underhålls centraliserat av universitetet och på vilka Smartcard-köer redan installerats färdigt. Om man måste söka separat efter skrivare, kan detta orsaka en flera minuter lång fördröjning.

På hemdatorer kan man skriva ut med WPR-tjänsten (se nästa punkt).

WPR-utskrift

WPR är avsedd för tillfällig utskrift när det inte finns några andra sätt. För närvarande måsta bl.a. alla vid universitetet som använder Linux eller som vill skriva ut från sina egna datorer använda WPR.

WPR, dvs. Web Print-tjänsten gör det möjligt att skriva ut från universitetets trådlösa nät eller utanför nätet på universitetet skrivare. Det finns två användningsmöjligheter – antingen kan du skriva ut färdiga PDF-/PS-filer via webbläsaren eller alternativt installera en WPR-skrivare på din egen arbetsstation. Då kan du skriva ut samma dokument som med en vanlig skrivare.

Bruksanvisning för WPR-tjänsten

Användbara tips