Multifaktorautentisering (MFA)

Multifaktorautentisering (MFA)

På den här sidan finns länkar till alla universitetets MFA-anvisningar.

Multifaktorautentisering (MFA) förbättrar datasäkerheten genom att försvåra nätbrottslingars bedrägeriförsök. Du kan välja att förfrågningar om bekräftelse av autentisering ska göras med 90 dagars mellanrum specifikt för en enhet, så att du inte hela tiden får kontrollförfrågningar. MFA är en egenskap som ger extra trygghet vid inloggning i många tjänster som används vid universitetet, där man autentiserar sig med en separate apparat. 

Autentiseringsmetoder

Det enklaste och rekommenderade sättet:

  • Microsoft Authenticator-applikationen i en smarttelefon (s.k. push-notis)

Andra alternativa autentiseringssätt:

  • Autentisering med engångskod (TOTP-kod)
  • Telefonsamtal

OBS!

Det kommer att ske förändringar i inloggningen till MFA. Du kan få en ytterligare fråga Stay signed in? när du loggar in.

Du kan kryssa i rutan Don't show this again och svara Yes.

 

Ibruktagande

Du kan ta i bruk och reglera metoder för multifaktorautentisering via adressen: https://mysignins.microsoft.com/security-info. Följ instruktionerna på sidan. 

Vi rekommenderar att du använder flera autentiseringsmetoder så att du också kan använda en alternativ autentiseringsmetod om någon av metoderna inte är tillgänglig (t.ex. om du inte har telefonen med dig eller om den går sönder).
Du kan alltså lägga till flera metoder för säkerhets skull och välja en alternativ metod vid autentiseringen, om du inte har möjlighet att använda din huvudsakliga autentiseringsmetod. 

Problem

Fungerar verifikation via telefon fungerar ej?
Telefonidentifieringen ger meddelandet "Request failed due to exceeding the number of allowed attempts". Telefonidentifieringen tillåter fem misslyckade försök inom en timme, varefter identifieringsmetoden läser sig i 24 timmar. Det enda sättet att logga in under denna tid är genom att använda andra identifieringsmetoder, till exempel Authenticator-appen.
Se lösningar på de vanligaste problemsituationerna här.

Keywords

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp