Multifaktorautentisering MFA

Flerstegsautentisering för Microsoft Office 365-tjänsterna (t.ex. Outlook, Teams, OneDrive) kommer gradvis att bli obligatoriskt för hela universitetet under året 2021. På Helsingfors universitet togs flerstegsautentisering först i bruk på Centret för informationsteknologi, personaltjänster och universitetsservicen, samt 29.9.2021 på Helsingfors universitets bibliotek och Nationalbiblioteket.

På det viset kan vi på universitetet försäkra användarkonton bättre än tidigare, och samtidigt märkbart förbättra datasäkerheten på universitetet. Vi informerar om tidpunkten för ibruktagandet i god tid under hösten 2021. Flerstegsautentisering är en nuförtiden etablerad praxis som märkbart förbättrar datasäkerheten, och på det sättet skyddar din information –  Läs Flamma-nyheten om ibruktagandet av flerstegsautentisering på Helsingfors universitet.

Flerstegsautentisering i universitetets O365-tjänster tas i bruk enligt följande tidtabell:

  • Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga, farmaceutiska och bio- och miljövetenskapliga fakulteter inför flerstegsautentisering från och med onsdagen den 20 oktober 2021.
  • Luomus, Språkcentrum och Forskarkollegiet inför flerstegsautentisering från och med onsdagen den 27 oktober 2021.
  • Helsingfors universitets medicinska, agrikultur-forstvetenskapliga och teologiska fakulteter inför flerstegsautentisering från och med onsdagen den 3 november 2021.
  • HiLIFE och Unisport inför flerstegsautentisering från och med onsdagen den 10 november 2021.
  • Helsingfors universitets veterinärmedicinska, juridiska och humanistiska fakulteter inför flerstegsautentisering från och med onsdagen den 17 november 2021.
  • Helsingfors universitets pedagogiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan inför flerstegsautentisering från och med onsdagen den 1 december 2021.
  • Angående Öppna universitetet och andra enheter klarnar tidtabellen för ibruktagningen senare.

 

Flerstegsautentiseringen kommer att tas i bruk i universitetets Office-tjänster först på den utsatta dagen, men du kan underlätta ibruktagandet genom att definiera din identifieringsmetod i förväg.

Efter tidsfristen för ibruktagandet kan du inte logga in i Office 365-tjänsterna, inklusive din e-post, utan tilläggsautentisering.

Vi rekommenderar att du lägger till minst två identifieringsmetoder (mobilappen Microsoft Authenticator och ett automatiskt telefonsamtal som reservmetod). Reservmetoden möjliggör flerstegsautentisering även om din huvudsakliga metod av någon orsak inte är användbar.

Flerstegsautentisering krävs endast med 90 dagars mellanrum eller när du loggar in med nya apparater, så autentiseringen belastar inte din inloggning till universitetets Office-tjänster i onödan.

 

Mer detaljerade instruktioner (på finska) för autentisering finns på wiki tills vidare, eftersom de fortfarande testas och vi fortfarande behöver feedback på dem:: https://wiki.helsinki.fi/display/IAMasioita/Monivaiheinen+tunnistautuminen.

De gamla inställningarna kanske inte fungerar med flerstegsautentisering, så se wiki för instruktioner om användning av flerstegsautentisering i e-postapplikationer (på finska).
 

Ta flerstegsautentisering i bruk på: https://mysignins.microsoft.com/security-info. Följ instruktionerna på sidan.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp