Multifaktorautentisering (MFA) – Egna inloggningsuppgifter

Misstänker du att någon missbrukar dina inloggningsuppgifter? På https://mysignins.microsoft.com/ kan du kontrollera var, hur och när dina uppgifter har använts för att logga in i Microsoft 365-tjänsterna.

  Logga in på adressen https://mysignins.microsoft.com/

  På sidan ser du var, hur och när dina uppgifter har använts för att logga in i Microsoft 365-tjänsterna.  Om du ser en autentisering eller ett försök till en autentisering som du inte har gjort, ska du kontakta IT-Helpdesk.

  På listan kan du se

  • på vilken enhet inloggningen gjordes (1)
  • vilket program som användes (2)
  • vilken webbläsare som användes (3)
  • vilket användarnamn som användes för inloggningen (4)

  Listan visar också den IP-adress som användes (5) och den ungefärliga platsen baserat på den (6).
  OBSERVERA att platsen är en inexakt uppskattning. Den kan skilja sig mycket från den faktiska platsen.

  Observera att den här listan endast visar inloggningar i Microsoft 365-tjänster. De flesta av universitetets tjänster, såsom inloggningar på datorer, SAP, Moodle, etc., visas inte i listan. 

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp