Print in City-utskrift

Utan Helsingfors universitets användarnamn kan du inte skriva ut på universitetets skrivare.
Unigrafia erbjuder dock en avgiftsbelagd utskrifts-, skannings- och kopieringstjänst https://fi.printincity.com/

    Tjänsten är avgiftsbelagd och kräver registrering. Du kan betala via nätbanken eller med PayPal eller mobilbetalning.

    Ge respons

    Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

    Hur skulle du förbättra denna instruktion?
    Tillbaka upp