Print in City-utskrift

Tabs

Snabbinstruktion

Utan Helsingfors universitets användarnamn kan du inte skriva ut på universitetets gratisskrivare.
Unigrafia erbjuder dock en avgiftsbelagd utskriftstjänst https://fi.printincity.com/

 

Print in City-tjänst

OBS! Tjänsten är avgiftsbelagd och kräver registrering. Du kan betala via nätbanken eller med PayPal eller mobilbetalning.