Print in City-utskrift

Utan Helsingfors universitets användarnamn kan du inte skriva ut på universitetets gratisskrivare.
Unigrafia erbjuder dock en avgiftsbelagd utskrifts-, skannings- och kopieringstjänst https://fi.printincity.com/

Tjänsten är avgiftsbelagd och kräver registrering. Du kan betala via nätbanken eller med PayPal eller mobilbetalning.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp