Avbrott i Moodle den 30.6.2021

21.06.2021 - 12.38

Moodle uppdateras onsdag den 30.6.2021 kl 8–17. Under avbrottet är Moodle inte tillgängligt.

Om du har frågor angående uppdateringen, ta kontakt moodle@helsinki.fi.

Ytterligare information: http://blogs.helsinki.fi/moodle-news/sv/

Tillbaka upp