Helsingfors universitets datasäkerhetstest tas i bruk stegvis för examensstuderande 9.2.2022

03.02.2022 - 16.59

Helsingfors universitets tas i bruk stegvis för alla kandidat-, magister- och licentiatstuderande samt doktorander den 9.2.2022. Testet kommer att utföras årligen i framtiden.

Alla studerande gör inte testet samtidigt. Tiderna för att genomföra testet har fördelats över året från och med tidpunkten för lanseringen. Tiden för genomförandet bestäms utgående från användarnamnet. Du kommer att meddelas om din tid per e-post två månader före testets förfallodatum. Om du inte gör testet före utsatt tid, spärras ditt användarnamn.

Målet med datasäkerhetstestet är att förbättra universitetssamfundets förmåga och färdigheter att skydda sig mot datasäkerhetshot. Genom det årligen återkommande kortfattade testet upprätthåller du dina egna kunskaper om datasäkerheten och uppmärksammar rätt praxis för datasäkerheten. Testet tar bara cirka 15 minuter av din tid och det görs i universitetets Moodle-inlärningsmiljö.

Tillbaka upp