Intranätet Alma stängs den 4 juli

Uppdaterad: 
25.6.2019 - 9:15

Helsingfors universitets tidigare intranät Alma har under de senaste åren använts som ett arkiv för innehållet i de gamla Alma-grupperna och som ett verktyg för centraliserad grupphantering. Behovet av att spara arkiven har minskat i och med att innehållet har föråldrats, och IAM-grupperna har ersatt Alma i hanteringen av grupper i olika system. Därför stängs Alma den 4 juli 2019.

Om du vill arkivera innehållet i dina arbetsgrupper för egen användning, hittar du länken till arkivpaketen i listan över arbetsgrupper i arbetsgruppområdet i Alma när du loggar in.

Observera dataskyddskraven vid nedladdning och arkivering.

Mer information