Störningar i internetförbindelserna på Centrumcampus och Campus Mejlans 16.2.2022 kl. 7–9

31.01.2022 - 09.38

Det förekommer störningar i internetförbindelserna på Centrumcampus och Campus Mejlans onsdagen den 16 februari 2022 kl. 7–9 på grund av uppdateringar av stomnätsroutern.

Om tidpunkten för uppdateringen orsakar problem till exempel på grund av en pågående studie, vänligen kontakta IT-Helpdesk:
 

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar universitetsfolket.

Tillbaka upp