Keskitetty lokivarasto

Services
148938581
Service status
3 - Käyttöönotto
Service is meant for
Yksiköt
Short description

Yliopiston tietojärjestelmien lokien keskitetty keräys ja säilytys tietosuoja-asetuksen ja tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

Service description

Vuodesta 2018 lähtien sovellettu tietosuoja-asetus edellyttää, että tietojärjestelmien on kerättävä tietoa siitä milloin ja kuka on käsitellyt (sensitiivisiä) henkilötietoja. Jotta lokit säilyisivät muuttumattomina ne kopioidaan/tallennetaan lähdejärjestelmästä lokivarastoon. Lokivarastoon tuonnin yhteydessä lokeille asetetaan säilytysaika. Säilytysajan umpeuduttua lokit poistuvat automaattisesti lokivarastosta.

Lokit voidaan kopioida lokivarastoon säännöllisin väliajoin tai lokeja voidaan kirjoittaa suoraan lokivarastoon, jolloin voidaan olla varmoja, että lokitieto säilyy muuttumattomana. Lokivaraston ohjelmakomponentit sietävät ruuhkatilanteita ja hetkellisiä häiriötilanteita.

Järjestelmä tulee tarjoamaan käyttöliittymän talletetun tiedon analysointiin joko reaaliaikaisesti tai tallennetusta tiedosta. Tapahtumista ja/tai niiden määrän muutoksista voi saada automaattisia hälytyksiä.

Tarkemmista yksityiskohdista neuvotellaan järjestelmän omistajan kanssa lokivaraston käyttöönoton yhteydessä.

How to take the service into use

Ottamalla yhteyttä palveluosoitteeseen lokivarasto@helsinki.fi. Alkuvaiheessa palveluun otetaan mukaan vain tietosuoja-asetuksen edellyttämiä järjestelmiä.

Responsibilities

Tietotekniikkakeskus vastaa siitä, että lokivarastossa olevien järjestelmien lokit ovat asianmukaisesti tallennetut, pääsy niihin rajattu vain asianosaisille ja että lokit poistetaan säilytysajan päätyttyä.

Tietotekniikkakeskus vastaa siitä, että palvelu on käytettävissä ja asiakasohjeet ovat saatavilla ja ajan tasalla.

Asiakas vastaa siitä, että järjestelmä on rekisteröity Sovellussalkkuun. Asiakkaalla tulee olla oikeus antaa järjestelmänsä tietotekniikkakeskuksen valvottaviksi.

Asiakas vastaa lokijärjestelmän edellyttämän ohjelman asentamisesta ja konfiguroimisesta lähdejärjestelmän puolelle sekä ohjelman toiminnan varmistamisesta (esimerkiksi ohjelman lokista).

Asiakas vastaa siitä että yliopiston ulkopuolisten tahojen osalta vastuut sovitaan erikseen.

User support

Palvelun liittyvien ohjelmien asentamiseen ja asetusten tekemiseen on asiakasohje joka toimitetaan asennuksista vastaaville teknisille henkilöille.

Service provider
TIKE
Service owner
Timo T Kauramäki
Service manager
Taija Pirhonen
Back to top