Ibruktagande och säker användning av mobila enheter

När du får en ny mobil enhet är det ditt ansvar att se till att datasäkerheten är i ordning. Den tekniska datasäkerheten bör visserligen inte underskattas men det är ändå användarens egna åtgärder som utgör en stor del av datasäkerheten. Här har vi samlat de bästa rutinerna för säkerheten i en mobil enhet.

Kom ihåg att universitetets användningsregler även gäller för användning av universitetets mobila enheter. De mobila enheterna är, liksom datorer, avsedda som arbetsredskap för studier, forskning och administration. Smärre privat användning är tillåten. Dessutom gäller det att minnas att det varken på mobila enheter eller på andra ställen inom universitetet är tillåtet att lagra material som strider mot upphovsrätten.

  Avsikten är inte att listan ska vara en heltäckande anvisning om datasäkerhet utan närmast en lättläst checklista över punkter som du ska se till. Mer detaljerad information om dessa frågor finns på fliken Detaljerad hjälp:

  Skapa ett eget Google- eller Apple-konto för din arbetstelefon. På så sätt kan du installera applikationer och uppdateringar med ditt arbetskonto samt hålla arbetsärenden separata från ditt privata Google- eller Apple-konto.

  Installera program endast från den officiella appbutiken på din telefon (Google Play/App Store).

  Så här användar du din enhet på ett säkert sätt

  1. Använd endast en laddare som är hel och hör till enheten.

  2. Övervaka enheten när den laddas. Ladda den inte exempelvis under natten.

  3. Ladda på ett icke-brännbart underlag.

  4. Sluta använda enheten omedelbart om du lägger märke till tecken på att det är fel på batteriet, exempelvis att enheten blir ovanligt varm eller att batteriet sväller upp eller luktar konstigt. Exempelvis en stöt kan skada batteriet.

  5. Om du lägger märke till något av dessa tecken hos din enhet ska du genast sluta använda den och meddela om saken till IT-Helpdesk.

  Se till att datasäkerhetsinställningarna är i ordning

  • Ställ in en PIN-kod på din enhet, samt en åtkomstkod (Apple) eller en låskod (Android).
   • PIN-koden är en egenskap på SIM-kortet och den skyddar SIM-kortet och abonnemanget mot obehörig användning.
   • Av säkerhetsskäl måste en PIN-kod alltid användas på mobila enheter.
   • När du aktiverar den mobila enheten, ändra omedelbart standardkoden som ställts in av Elisa.
   • Åtkomstkoden/låskoden ställer in enheten så att den låses automatiskt om någon försöker byta SIM-kort eller om du inte använder enheten på en stund.
  • Se till att operativsystemet och applikationerna i enheten hålls uppdaterade. 
   • Se till att du har de senaste versionerna installerade på din enhet. Om de senaste uppdateringarna inte längre kan installeras på din enhet rekommenderar vi att du skaffar en ny enhet. 
  • Mobila enheter erbjuder möjlighet att lokalisera en försvunnen telefon. Läs mer om fjärrlokalisering i tillverkarens egna anvisningar.    
  • Det lönar sig att ta i bruk fjärrlåsningsmöjligheten för telefonen med tanke på stöld och om telefonen kommer bort. Med fjärrlåsning kan telefonen låsas om den förkommer eller blir stulen.

  När du tar i bruk universitetets Microsoft 365-tjänst på mobila enheter ger du samtidigt administrationen rätt att fjärrhantera enheterna i fråga. Vid behov kan admin tömma all data på enheten. Detta gäller både enheter som ägs av HU och enheter som du skaffat privat.

  Admin aktiverar fjärraderingen endast när det finns en grundad anledning att misstänka att enheten har hamnat i fel händer (t.ex. blivit stulen) och om risken finns att viktig data hamnar i fel händer. Då kontrolleras identiteten på den person som begärt fjärradering. Det skapas logguppgifter för de åtgärder som administratörerna genomför på telefonen.

  Du kan själv göra en fjärradering på enheter som du använder med hjälp av separata anvisningar.

  Ta hand om dina mobila enheter

  Lämna inte enheten obevakad i offentliga utrymmen, i din bil eller ens på ditt kontor.

  Så här användar du din enhet på ett säkert sätt

  1. Använd endast en laddare som är hel och hör till enheten.

  2. Övervaka enheten när den laddas. Ladda den inte exempelvis under natten.

  3. Ladda på ett icke-brännbart underlag.

  4. Sluta använda enheten omedelbart om du lägger märke till tecken på att det är fel på batteriet, exempelvis att enheten blir ovanligt varm eller att batteriet sväller upp eller luktar konstigt. Exempelvis en stöt kan skada batteriet.

  5. Om du lägger märke till något av dessa tecken hos din enhet ska du genast sluta använda den och meddela om saken till IT-Helpdesk.

  Kom ihåg datasäkerheten när du använder en mobil enhet

  • Tänk på vad du säger på allmänna platser.
  • Undvik att skriva känsliga meddelanden på en offentlig plats.
  • Undvik att skriva in lösenord på en offentlig plats; någon kan se vad du skriver på telefonens skärm eller genom att se vilka knappar du trycker på när du skriver.
  • Undvik att lagra lösenord på din mobiltelefon. Eftersom många inte följer detta tips eftersom det känns opraktiskt ska man senast i detta skede ta datasäkerhetsinställningarna på allvar och skydda sin enhet på lämpligt sätt.
    

  Kom ihåg följande när du installerar program

  Skapa ett eget Google- eller Apple-konto för din arbetstelefon. På så sätt kan du installera applikationer och uppdateringar med ditt arbetskonto samt hålla arbetsärenden separata från ditt privata Google- eller Apple-konto.

  Installera program endast från den officiella appbutiken på din telefon (Google Play/App Store).

  När du installerar program måste du komma ihåg att olika tilläggsprogram kan orsaka problem vid användningen av mobil enhet. Undvik att installera andra program än de som är nödvändiga och visat sig vara säkra.

  Se upp för bedrägerier, skadlig programvara och virus

  • Öppna inte misstänkta e-postmeddelanden eller bilagor i dem.
  • Låt inte Bluetooth vara aktiverat när du inte behöver det. Virus och skadlig programvara sprids enkelt via Bluetooth.
  • Använd inte mobiltelefonens flyttbara minneskort på enheter vars säkerhet du inte kan garantera. Dessa enheter kan ha program installerade som försöker fiska data från minneskortet och utnyttja dessa data. Dessutom kan de lägga skadlig kod på minneskortet som startar på din telefon utan din vetskap.
  • Anslut inte din telefon med hjälp av USB-kabel eller Bluetooth till en enhet vars säkerhet du inte kan garantera.

  Läs mer i vår separata guide "Se upp för bedragare"

  Om en mobil enhet försvinner eller blir stulen

  Obs! Om en mobil enhet blir stulen ska innehavaren alltid göra en brottsanmälan.
  • Meddela genast om saken till telefonväxelns kontor på puhelinvaihde@helsinki.fi eller 02941 24444 (mån–fre kl. 8–16).
  • Övriga tider kan man kontakta Elisas tekniska support på 010 80 4400. Borttappade enheter som anmäls till Elisas tekniska support meddelas inte till telefonväxelns kontor. Gör då en anmälan om försvinnande även på telefonväxelns kontor.
  •  Om ditt universitetsanvändarnamn och/eller lösenord finns sparat på den mobila enheten exempelvis för att du ska kunna läsa e-post, ska du genast ändra ditt universitetsanvändarnamn och lösenord. 
   • Applikationen för byte av lösenord finns på www.helsinki.fi/salasana 
   • eller språkversionerna www.helsinki.fi/password och www.helsinki.fi/losenord

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp