Installering och användning av Eduroam-nätverket

Vi rekommenderar att du uppdaterar din dator till nyaste version.

Dessa instruktioner gäller för hemdatorer. 

 

OBS! Eduroam kräver att användarnamnet är i formen anvandarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) ELLER anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Användarnamn utan suffix fungerar inte.

Du måste identifiera dig i Eduroam varje gång du har bytt lösenord! Se detaljerade instruktioner för Windows och Mac.

Gå med Safari-webbläsaren till adressen cat.eduroam.org.

Klicka på följande knapp:

Klicka på Helsingfors universitet i listan med hemorganisationer som öppnas. Om du inte kan se det, skriv Helsingin i sökfältet.

Klicka på operativsystemet på din dator i listan med operativsystem (du kan kontrollera vilken version som finns på din dator genom att klicka på Apple-menyn och välja Om denna Mac/About this Mac). Om webbläsaren frågar vad man ska göra med filen, välj Spara (Save). Om webbläsaren öppnar filens innehåll som textmassa, gå tillbaka och ladda ner filen genom att klicka på den med alt-tangenten nedtryckt.

Öppna vid behov den eduroam-profilfil som laddats ned från mappen Hämtade filer (Downloads). Om ingenting händer, klicka på filen med Control-tangenten nedtryckt och välj Öppna med (Open with) -> Systeminställningar (System Preferences).
• Klicka på Fortsätt (Continue). Systeminställningar ber om bekräftelse för att ladda ned universitetets certifikat. Klicka på Fortsätt (Continue) på nytt.

Skriv ditt användarnamn i formen användarnamn.fi och lösenord i fälten i fönstret.

Välj sedan Installera (Install) och ange användarnamnet och lösenordet till Macs systemadministratörskonto när dessa efterfrågas.

Välj till sist eduroam på menyraden i listan med trådlösa nätverk. Nu ska anslutningen fungera om allt är korrekt utfört! I fortsättningen skapas anslutningen till eduroam-nätet automatiskt.

Byte av lösenord i eduroam

Efter byte av lösenord ska också lösenordet i eduroam uppdateras. Gör så här:

1. Öppna Keychain Access (Nyckelknippe), t.ex. genom att söka med förstoringsglaset i övre hörnet (=Spotlight Search).

2. Keychain Access öppnar sig. Skriv i sökfältet i övre kanten eduroam. Öppna inställningarna i eduroam genom att dubbelklicka på raden.

3. Nederst i det fönster som öppnar sig finns lösenordet. Du kan redigera lösenordet genom att klicka på Show password (Visa lösenord).

4. Systemet frågar användaren om lösenordet. Skriv ditt lösenord och klicka på Allow.

5. Därefter kan du mata in ett nytt lösenord i fältet. Klicka till slut på Save Changes (Spara ändringarna).

Efter att lösenordet uppdaterats fungerar eduroam igen.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp