Att skapa det första kontot i Outlook 2013

Denna instruktion gäller justering av inställningar på datorer som underhålls centraliserat av universitetet. Instruktionerna för hemdatorer finns här

  • Starta Outlook (Start > All Programs > Microsoft Outlook 2010/2013)

.

  • När du startar Outlook 2010/2013 för första gången, frågar programmet om du vill skapa ett nytt e-postkonto.
  • Klicka på Next.

  • Programmet ber dig att ange uppgifterna för det första e-postkontot:
  • I fältet Email Address (E-postadress) fyller du i e-postadressen i formen förnamn.efternamn@helsinki.fi


 

  • I fältet Password (lösenord) fyller du i användarnamnets lösenord
  • Klicka på Next
  • Outlook söker automatiskt efter serverinställningar utifrån e-postadressen.
  • I vissa fall (om man tidigare har skapat/raderat e-postkonton) meddelar Outlook att programmet måste startas om.

  • Om e-postlådan redan existerar, och lösenordet har angetts korrekt, skapas kontot framgångsrikt. Klicka på Finish.

Nu kan du börja läsa din e-post.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp