Att synkronisera anteckningarna i Google-kalendern med kalendern i Office 365

Google-kalender är inte en tjänst som stöds av universitetet. Om du ändå använder Google-kalendern, kan du på ditt eget ansvar synkronisera händelserna i den med din Office 365-kalender enligt följande.

Det kan inte garanteras att alla egenskaper i Google-kalendern synkroniseras. Ändringarna i Google-kalendern uppdateras i Office 365-kalendern, men synkroniseringen fungerar inte åt andra hållet. Det kan vara bra att känna till att uppgifterna uppdateras långsammare än till exempel mellan Office 365-kalendern och telefonen.

 • Öppna Google-kalendern.
 • Öppna Kalenderinställningar i rullgardinsmenyn.

 • Klicka på länken ICAL.

 • Kopiera kalenderns adress.

 • Öppna kalendern i Outlook.
 • Öppna fliken Home (Hem).
 • Välj alternativet From Internet (Från Internet) i rullgardinsmenyn som öppnas från ikonen Open Calendar (Öppna kalendern).

 • Lägg till den adress du kopierade från Google-kalendern.
 • Klicka på OK.

 • Klicka på Yes (Ja).

 • Kalendern är nu redo för att användas.

  Se större bild

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp