Filhantering (Windows 10)

I Windows 10 finns det inte längre en Computer-ikon på skrivbordet. Däremot kan du öppna utforskaren till exempel genom att klicka på mappikonen i aktivitetsfältet.

I utforskarens snabbåtkomstvy (Quick access) visas nyligen använda filer (Recent files). Du kommer åt den från tidigare Windows-versioner bekanta biblioteksvyn genom att klicka på rubriken This PC (Den här datorn) i vänstra kolumnen.

  This PC-vyn 

   

  Högst uppe i denna vy finns användarmapparna (Folders). Filer som sparas i Documents-mappen styrs till Documents nätdisken Z.  Filer som sparas på skrivbordet (Desktop) styrs till Desktop-mappen på nätdisken Z och visas på Windows skrivbord.

  Under rubriken Devices and drives  visas datorns egen hårddisk (disk C) samt eventuella löstagbara lagringsmedier, såsom USB-minnen och CD-stationer. Om du på arbetsstationen har tagit i bruk synkronisering av OneDrive-mappen, visas OneDrive-mappen i vänstra kolumnen i utforskaren. På diskenhet C kan du endast spara filer i mappen med ditt användarnamn under mappen LocalData.

  Det lönar sig att alltid använda certifierade nätverksdiskar för att spara filer, det vill säga antingen den egna hemkatalogen på diskenhet Z eller gruppmapparna på diskenheten P. Om du behöver tillfälligt lagringsutrymme för större filer, kan du använda mappen C:\LocalData\användarnamn på datorns hårddisk. Denna mapp säkerhetskopieras dock inte och därför lönar det sig inte att enbart förlita sig på denna lagringsplats! Det är heller inte möjligt att komma åt denna mapp från en annan dator.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp