Användningen av de gamla versionerna 7 och 8 av programvaran ATLAS.ti upphör den 27 oktober 2021

15.10.2021 - 11.13

Användningen av version 7 och 8 av programvaran ATLAS.ti upphör vid universitetet den 27 oktober 2021 eftersom stödet upphör. Den nya versionen, version 9, av ATLAS.ti kan hämtas från Software Center.

Tillbaka upp