De gamla Mac-datorerna tas ur bruk senast den 22 juni 2023 – så här ska du göra

08.05.2023 - 12.49
Ingress

IT-centret kommer att inaktivera universitets gamla Mac-datorer vars stöd avslutats och på vilka det inte går att installera minst operativsystemen macOS 12 Monterey eller macOS 13 Ventura. Användningen av gamla Mac-datorerna blockeras centraliserat vid universitetet den 22 juni 2023 kl. 16.

De äldre enheterna kommer att tas ur bruk vid universitetet eftersom de inte längre stöds av Apple och inte längre får viktiga datasäkerhetsuppdateringar.

Om du har en gammal Universitets Mac-dator:

Du kommer att få meddelande om enhetens inaktivering och instruktioner på Mac-datorns skärm när du startar maskinen. Kontrollera på Apples webbplats om din Mac-dator har stöd för minst macOS 12 Monterey-operativsystemet. Se även Apples instruktioner för att kontrollera din enhetsmodell.
 

1. Om din dator kan uppgraderas till minst Monterey, uppgradera operativsystemet från universitetets Managed Software Center. Kom ihåg att hålla datorn ansluten till elnätet och Internet under hela uppdateringen.

2. Om du inte kan installera minst macOS 12 Monterey på din enhet kan du skicka din gamla, ur bruk tagna Mac-dator med universitetets interna post för IT-återvinning, eller vid behov be IT-centrets lokala support att hämta din gamla enhet.

  • Se IT-återvinningsinstruktioner. Hårddiskarna på de datorer som levereras till återvinningstjänsten töms på ett datasäkert sätt.
  • Om du aktivt arbetar på en Mac-dator som ska tas ur bruk och behöver en ersättande dator, kontakta den person som ansvarar för hårdvaruupphandling vid ditt campus och läs anvisningarna för PC-upphandling.

 

97 procent av de enheter som återlämnas till IT-återvinningen återanvänds. På detta sätt kan vi förlänga utrustningens livscykel samt minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Genom att förlänga produktens livscykel sparar man även material och minskar mängden avfall.

Tillbaka upp