Det kommer att inträffa ett kort driftsavbrott i nätförbindelserna i Vik och i universitetets nättjänster tisdagen den 12 december 2023 kl. 8.00–8.05

07.12.2023 - 08.30
Ingress

Det kommer att ske ett ungefär fem minuter långt driftsavbrott i nätförbindelserna på Campus Vik tisdagen den 12 december 2023 kl. 8.00–8.05. Nätavbrottet gäller trådlösa och trådbundna nätförbindelser på hela Campus Vik. Det kan också förekomma kortvariga störningar i universitetets nättjänster (bl.a. Flamma, helsinki.fi och Microsoft 365) och i identifieringen. Avbrottet beror på en omstart av stamnätsväxlar.

Under avbrottet kan du använda din telefons basstationsfunktion (hotspot) för att få en internetförbindelse. Se IT-Helpdesks anvisningar för mobila basstationer.

Om tidpunkten för uppdateringen orsakar problem till exempel på grund av en pågående studie, vänligen kontakta IT-Helpdesk:

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet orsakar!

Tillbaka upp