Driftavbrott i SAP-system den 17 juni 2022 fr.o.m. kl. 7.30

13.06.2022 - 10.15

Det sker ett driftavbrott i alla universitetets SAP-system fredagen den 17 juni 2022 fr.o.m. kl. 7.30. En del av applikationerna blir tillgänglig igen kl. 9, en del kl. 14 – se specifikationen över applikationerna nedan. Avbrottet beror på uppdatering och underhåll av SAP-system.

Avbrottet gäller även den mobila arbetstidsuppföljningen. Om du börjar ditt arbete under avbrottet, vänligen stämpla din arbetstid efteråt. Se vid behov Flamma-instruktioner för den mobila arbetstidsstämplingen.

 

Följande applikationer är ur bruk den 17 juni kl. 7.30–9:

 • Arbetstidsstämplingar
 • YPJ-utvärderingard
 • BO-rapportering
 • SAP HR-portal
 • SAP HR GUI
 • Utvärdering av kandidater (som en del av rekryteringen)

Följande applikationer är ur bruk den 17 juni kl. 7.30–14:

 • Allokering av arbetstid
 • Proha-projekthantering
 • Godkännande av inköpsfakturor
 • Enhetsregistret
 • Fakturagranskning
 • Resor (hantering av reseförfrågningar och resefakturor)
 • BW-ekonomirapportering
 • BW HR-rapportering
 • BPC-budgetering
 • SAP Ekonomi GUI

Vi beklagar de olägenheter som driftavbrottet orsakar vid universitetet. Genom att hålla universitetets system uppdaterade upprätthåller vi bland annat universitetets datasäkerhet.
 

Tillbaka upp