Driftavbrott i SAP-system den 25 november 2021 kl. 7–18 – stämpla din arbetstid på den nya adressen

22.11.2021 - 09.17

Driftavbrott i universitetets SAP-system torsdagen den 25 november 2021 kl. 7–18 på grund av en ändring av webbadressen. I och med ändringen ändras adresserna i SAP-systemen från it.helsinki.fi till sap.helsinki.fi.

Obs! Avbrottet gäller även den mobila arbetstidsuppföljningen, så vänligen stämpla din arbetstid efter avbrottet på den nya adressen: https://msap.sap.helsinki.fi/flp. Se vid behov Flamma-instruktioner för den mobila arbetstidsstämplingen.

 

SAP-systemens nya adresser efter driftavbrottet den 25 november 2021:

 

Driftavbrottet gäller alla universitetets SAP-system och under avbrottet är följande applikationer ur bruk:

 • Arbetstidsstämplingar
 • YPJ-utvärderingar
 • Proha-projekthantering
 • Godkännande av inköpsfakturor
 • Enhetsregistret
 • Fakturagranskning
 • Resor (hantering av reseförfrågningar och resefakturor)
 • BW-ekonomirapportering
 • BW HR-rapportering
 • BO-rapportering
 • BPC-budgetering
 • SAP HR-portal
 • SAP HR GUI
 • SAP Ekonomi GUI
 • Rekrytering (sökning av arbetsplats, egen profil och egna ansökningar)
 • Utvärdering av kandidater (som en del av rekryteringen)

 

Vi beklagar de olägenheter som driftavbrottet orsakar vid universitetet.

Tillbaka upp