Flerstegsautentisering tas i bruk för Luomus, Språkcentrum och Forskarkollegiet 27.10.2021

13.10.2021 - 10.10

Flerstegsautentisering (Multifactor Authentication, MFA) för Microsoft Office 365-tjänsterna (t.ex. Outlook, Teams, OneDrive) kommer gradvis att tas i bruk för hela universitetet under år 2021.

Luomus, Språkcentrum och Forskarkollegiet inför flerstegsautentisering från och med onsdagen den 27 oktober 2021.

Flerstegsautentisering är en nuförtiden etablerad praxis som märkbart förbättrar datasäkerheten, och på det sättet skyddar din information –  Läs Flamma-nyheten om ibruktagandet av flerstegsautentisering på Helsingfors universitet.

 

Flerstegsautentisering innebär att en ytterligare autentisering görs när man loggar in på molntjänster, antingen via mobilapplikation eller telefon. Det gör det möjligt för oss att skydda universitetets användarkonton och upprätthålla datasäkerheten bättre än förr.

Obs! Flerstegsautentisering krävs endast med 90 dagars mellanrum eller när du loggar in med nya apparater, så autentiseringen belastar inte din inloggning till universitetets Office-tjänster i onödan. Utöver Office 365-tjänster kommer flerstegsautentisering också att implementeras senare för andra lämpliga universitetstjänster.

 

Du får tillgång till flerstegsautentisering i universitetets Office-tjänster först på dagen för ibruktagandet den 27 oktober 2021, men du kan underlätta ibruktagandet genom att i god tid på förhand välja dina autentiseringsmetoder enligt följande:

Tillbaka upp