Kontrollera vidarebefordran av din O365-e-post!

Uppdaterad: 
3.5.2019 - 11:15

Efter bytet av universitetets licenser för tjänsten Office 365 har det visat sig att reglerna för vidarebefordran av e-post har försvunnit hos en del av användarna. Meddelandena har dock inte försvunnit, utan alla meddelanden som kommit in efter bytet av licenserna finns fortfarande i Office 365-postlådan. 

Om du har vidarebefordrat dina Office 365-meddelanden till en annan postlåda, kontrollera att vidarebefordran fortfarande fungerar. Instruktioner för detta hittar du på Helpdesks webbplats.

Kom ihåg att det enligt universitetets regler för hantering av e-post alltid är förbjudet att vidarebefordra arbetsrelaterad e-post eller s.k. tjänste-e-post till en adress utanför universitetet.