eLomake-kyselysovellus

Services
1221
Service status
4 - Käytössä
Service is meant for
Henkilöstö
Opiskelijat
Short description

Selainpohjainen palvelu ilmoittautumisten, palautteen, tutkimusaineistojen, liitetiedostojen ja vastaavien materiaalien keräämiseen.

Service description

E-lomake on verkkotyökalu, jonka avulla voit rakentaa, julkaista, muokata ja kopioida erilaisia kyselylomakkeita. Voit kerätä lomakkeella erilaista informaatiota; ilmoittautumisia, palautetta, tutkimusaineistoa, ennakkotietoja tai liitetiedostoja. Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/e-lomake/

How to take the service into use

E-lomakepalveluun pääsee kirjautumaan voimassa olevalla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/.

Responsibilities

Tietotekniikkakeskus vastaa palvelinylläpidosta ja itsepalveluohjeistuksesta, Eduix Oy sovelluksen ylläpidosta.

Service provider
TIKE
Back to top