eLomake-kyselysovellus

Tjänster
1221
Tjänstestatus
4 - Käytössä
Service är avsedd för
Henkilöstö
Opiskelijat
Kort beskrivning

Selainpohjainen palvelu ilmoittautumisten, palautteen, tutkimusaineistojen, liitetiedostojen ja vastaavien materiaalien keräämiseen.

Service beskrivning

E-lomake on verkkotyökalu, jonka avulla voit rakentaa, julkaista, muokata ja kopioida erilaisia kyselylomakkeita. Voit kerätä lomakkeella erilaista informaatiota; ilmoittautumisia, palautetta, tutkimusaineistoa, ennakkotietoja tai liitetiedostoja. Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/e-lomake/

Hur tjänsten tas i bruk

E-lomakepalveluun pääsee kirjautumaan voimassa olevalla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/.

Ansvar

Tietotekniikkakeskus vastaa palvelinylläpidosta ja itsepalveluohjeistuksesta, Eduix Oy sovelluksen ylläpidosta.

Tjänsteleverantör
TIKE
Tjänsteägare
Minna Harjuniemi
Servicechef
Kimmo Tykkälä
Tillbaka upp