Henkilökunnan tulostuspalvelut

Services
0603
Service status
4 - Käytössä
Service is meant for
Henkilöstö
Yksiköt
Short description

Keskitetty tulostuspalvelu yliopiston henkilökunnalle.

Service description

Henkilökunnan tulostuspalvelut on Unigrafian toimittama tulostamisen, skannaamisen ja kopioinnin palvelukokonaisuus yliopiston yksiköille. Tulostuspalvelua käytetään Unigrafian toimittamilla yhteiskäyttöisillä monitoimilaitteilla. Palvelu perustuu tulostusjonoon, jonka töitä jokainen omaan jonoonsa tulostanut voi tulostaa miltä tahansa palvelun piirissä olevalta laitteelta (ns. pilvitulostus). Palvelun käyttö vaatii erillisen tunnistekortin, joka useimmiten on työntekijän oma henkilökortti. Laskutus tapahtuu yksikkökohtaisesti palvelun käyttäjän sijoitusyksikön mukaan.

How to take the service into use

Työasemiin asennetaan automaattisesti älykorttitulostukseen käytettävä tulostusjono (Smartcard-PCL ja/tai Smartcard-PS), lukuun ottamatta työasemia, joissa on luentosalikoneasennus.
Käyttäjille tarjotaan ohjeistus, kuinka ottaa käyttöön muut, kuin älykorttitulostamiseen tarjotut tulostuspalvelimien tulostusjonot.
http://www.helsinki.fi/helpdesk/5040

Responsibilities

Yliopiston tulostuspalveluista ja tulostinlaitteista vastaa Unigrafia.
Puhelintuki ohjataan Canon Europe Helpdesk palveluun.

Käyttäjä
pienimuotoiset paperitukokset
paperin lisäys
värikasettien vaihto
tulostuspalvelimen tarjoaman tulostusjonon asennus
edellä oleva käyttäjän asentaman tulostusjonon poisto

Tukiryhmä
tulostimen käyttö
ongelman esiselvitys&yleisneuvonta
suoratulostusjonon käyttöönotto

Etätukiryhmä
tulostusjono-ongelmat
keskitetty Smartcard-jonon lisäys
verkko-ongelmat

Lähitukiryhmä
fyysiset verkko-ongelmat

Unigrafia
materiaalipyynnöt
raportointipyynnöt
laitevaihdot
reklamaatiot
laitetiedustelut

Canon
värikasettitilaukset
hukkavärisäiliöt
laiteviat
huollot

User support

HY Helpdesk (https://helpdesk.it.helsinki.fi/)
Unigrafia Oy (https://unigrafia.fi/)
Canon Oy (Canon Europe Helpdesk)

Service provider
TIKE
Service owner
Mika Kivilompolo
Service manager
Juhani Aurava
Back to top