Office 365 i ett nötskal

Universitetets Office 365-posttjänst har två separata system: lokal e-post och e-post i molnet. Alla vid universitetet använder molntjänsten som standard. Vissa arbetsuppgifter kan förhindra användningen av e-posttjänsten i molnet. I dessa specialfall har användaren sin e-post på den lokala servern. Fråga Helpdesk om mer information.

Helpdesks instruktion har skrivits för användare av molntjänsten. De flesta användningsinstruktionerna gäller dock för bägge system. Det finns dock skillnader mellan systemen vad gäller inställningar i e-postprogram och mobila enheter.

För att säkra en smidig samverkan rekommenderas att medlemmar i samma grupp ska befinna sig i samma system. Alla funktioner fungerar nödvändigtvis inte smidigt eller alls mellan den lokala e-posten och e-posten i molnet.

  Lokal e-post vs molntjänst – i vilken finns min post?

  I vilket Office 365-system finns min post?

  Du tar enklast reda på var din tjänst är utifrån storleken på e-postlådan (dvs. quota). Om du är i molntjänsten är postlådans storlek 50-100 Gt, när den däremot i den lokala tjänsten är 10 Gt.

  I Outlook Web App (OWA) hittar du Settings (Inställningar) > General (Allmänt)> Storage (Lagring).

  I Outlook är motsvarande plats Backstage som du hittar på File-sidan (Fil), under Mailbox cleanup (Administrera postlådans storlek).

  Skillnader mellan den lokala e-posten och molntjänsten

  I samband med ibruktagandet måste man göra inställningar för olika program. I vissa program (t.ex. Outlook) hittar programmet automatiskt uppgifterna på basis av e-postadressen, men ibland måste alla inställningar skrivas för hand.

  Om inställningen ber om serverns uppgifter, finns här de inställningar som skiljer sig mellan den lokala e-posten och e-posten i molnet.

  Den lokala e-posten

  • Server (Server): office365.helsinki.fi
  • Domain: ad.helsinki.fi (i vissa fall atkk)
  • Användarnamn (Username): användarnamn

  E-posten i molnet

  • Server (Server): outlook.office365.com
  • Domain: lämna tomt
  • Användarnamn (Username): användarnamn@ad.helsinki.fi

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp