Eduroam: Centraliserat administrerade datorer

Till bärbara datorer med Windows som är centraliserat administrerade, är Eduroams nätverksinställningar och certifikat färdigt installerade. Om datorn är inom täckningsområdet för eduroam försöker den ansluta sig nätverket automatiskt.

Tabs

Detaljerad hjälp

Om användaren har använt Eduroam med datorn tidigare finns troligen användarinformationen sparad, och förbindelsen till nätverket sker då automatiskt utan att några frågor ställs. Om det är första gången Eduroam används måste användaren identifiera sig.

OBS! Eduroam kräver att användarnamnet är i formen anvandarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) ELLER anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Användarnamn utan suffix fungerar inte.

Du måste identifiera dig i Eduroam varje gång du har bytt lösenord!

Windows 7

Om datorn är inom Eduroam-nätverkets täckningsområde försöker den självmant ansluta till nätet.

eduroam

En pratbubbla syns i skärmens nedre kant som ber efter mer information om anslutningen till nätverket. Klicka på pratbubblan. Inloggningsfönstret öppnas.

eduroam

För att logga in måste du skriva in ditt användarnamn och ditt lösenord. Kom ihåg att skriva användarnamnet med suffixet @helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi). Lösenordet är ditt lösenord (samma lösenord som du använder för att t.ex. logga in på datorn).

eduroam

Om identifieringen lyckades kan du nu ansluta till Eduroam-nätverket. Du kan nu använda internet normalt. Observera att det i Windows 7 inte syns något extra meddelande om anslutningen.

Du kan dock lätt kontrollera att du är kopplad till Eduroam genom att klicka på nätverksanslutningsikonen i skärmens nedre högra hörn.