Eduroam: Centraliserat administrerade datorer

Till bärbara datorer med Windows som är centraliserat administrerade, är Eduroams nätverksinställningar och certifikat färdigt installerade. Om datorn är inom täckningsområdet för eduroam försöker den ansluta sig nätverket automatiskt.

Tabs

Detaljerad hjälp

Om användaren har använt Eduroam med datorn tidigare finns troligen användarinformationen sparad, och förbindelsen till nätverket sker då automatiskt utan att några frågor ställs. Om det är första gången Eduroam används måste användaren identifiera sig.

OBS! Eduroam kräver att användarnamnet är i formen anvandarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) ELLER anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Användarnamn utan suffix fungerar inte.

Du måste identifiera dig i Eduroam varje gång du har bytt lösenord!

Windows 10

Läs närmare instruktioner.